Kriittiset ystävät kylässä

Aina voi tehdä paremmin. Yhdessä oppiminen on mukavaa. Uskallan tehdä jotain sellaista, mitä en ole aikaisemmin kokeillut. Voin kehittää itseäni ja oman oppilaitoksen toimintaa. Näin voisi kuvata vertaisarvioijien, joita myös kriittisiksi ystäväksi kutsutaan, motivaatiota osallistua joskus varsin työlääseen vertaisarviointiin.

Kansainvälisen toiminnan vaikuttavuus ja toimintojen kehittäminen vertaisarvioinnilla on teemana Ammattiopisto Luovin koordinoimassa Strength from Peer Review – Enhancing the quality of international activities in VET eli tuttavallisemmin SEPRI -projektissa.  Keskuspuiston ammattiopiston ja Kainuun ammattiopiston lisäksi kriittiset ystävämme ovat ammatillisen koulutuksen toimijoita Virosta, Tšekistä, Italiasta ja Ranskasta. Konkareita ja noviiseja, kaikkia kuitenkin yhdistää innostus kansainvälisyyteen ja kehittämiseen.

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle -ohjelmasta rahoituksen saava SEPRI päättyy lokakuussa 2016. Esittelemme kokemuksiamme levitysseminaarissa Viljandissa 12.5.2016, mutta nyt on mainio hetki tarkastella jo etukäteen, mitä älyllisiä tuotoksia (intellectual outputs) olemme saaneet aikaan.

Vertaisarvioijat perehdytettiin menetelmään koulutuksessa, jossa oppia vietiin heti käytäntöön harjoittelemalla haastattelutekniikoita ja kysymysten tekoa. Koulutuksesta tehdään englanninkielinen materiaalipaketti, jonka avulla pääsee hyvin kiinni vertaisarvioinnin maailmaan. Työ jatkui kriteerien laatimisella arviointialueille, jotka ovat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus, kumppanuusprojektit ja kansainvälinen toiminta kokonaisuudessaan. Kriteerien toimivuutta on testattu vertaisarviointikäyntien aikana ja niitä on kehitetty saadun palautteen perusteella. Kolmas tuotoksemme on ohjeistus (guidelines) eurooppalaiseen vertaisarviointiin. Ohjeen tarkoitus on antaa käytännön vinkkejä vertaisarvioinnin eri vaiheisiin ja innostaa hyödyntämään vertaisarviointia toimintojen kehittämisessä.

Yksi vertaisarvioinnin ehdottomista hyödyistä on, että se mahdollistaa valitun arviointialueen perusteellisen tarkastelun. Eurooppalaisen vertaisarviointiryhmän raportin lisäksi oman toiminnan kuvaaminen ja itsearviointi auttavat näkemään niin toimintojen vahvuuksia kuin kehittämisen kohteita.  Luovissa arviointialueena oli henkilöstöliikkuvuus, ja suuri joukko luovilaisia osallistui haastatteluihin.  Saimme arvokasta tietoa siitä, miten eurooppalaiset partnerimme näkevät toimintamme. Tärkeää on kuitenkin se, miten hyödynnämme vertaisarvioinnissa saatua tietoa ja mitä kehittämistavoitteita asetamme.
SEPRI on ollut kyseenalaistamista, jakamista ja oppimista. Vierailu toiseen organisaatioon auttaa näkemään myös omaa toimintaa uudesta näkökulmasta. Kylässä kannattaa käydä.

Mari Kontturi
Kansainvälisyyskoordinaattori

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.