Uraohjaus – WATTI-hankkeen podcast

Luovi Oulun opinto-ohjaaja Mika Takalo kertoo uraohjauksesta sekä sen toteuttamisesta ammatillisessa oppilaitoksessa.  Uraohjauksen yhtenä pääasiallisena tehtävä on auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten tämän hetken valinnat vaikuttavat hänen tulevaisuuteensa. Haastattelijana WATTI-hankkeen Marko Ylisirkka.