Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (ent. Media-alan perustutkinto)

Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen viestinnän työtehtävissä. Perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Opinnot suunnitellaan yksilöllisiksi.

Tutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osaamispistettä

Pakolliset tutkinnon osat:

  • media-alalla toimiminen
  • mediamateriaalinen tekeminen
  • audiovisuaalinen tuotanto
  • media-alan äänituotanto
  • tapahtumatuotannossa työskentely

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osaamispistettä

Pakollisia 19 osp ja valinnaisia 16 osp opintoja mm. seuraavista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, liikunta, terveystieto.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sen liitteiden sekä haastattelun perusteella. Eräät vammat, kuten näkö- ja kuulovamma saattavat olla este valituksi tulemiselle.

Koulutuspaikat

Helsinki, Oulu

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.