Erilaisuuden kohtaaminen

Opiskelijoiden moninaisuus on arkipäivää, ja erilaisuus haastaa meitä tarkastelemaan tapaamme kohdata ja ohjata jokaista opiskelijaa hänen yksiöllisellä polullaan kohti työelämää ja hyvää elämää. Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Myönteinen tunneilmapiiri on myös oppimisen edellytys. Opettajalla on ratkaiseva merkitys luokan ilmapiiriin sekä henkilösuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Myös oppilaitosyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus heijastuu opiskelijoille yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä opiskeluympäristönä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistoiminta on myös uudistuvan ja inklusiivisen koulutuksen lähtökohta.

Opettajan/ohjaajan oma luontainen toimintatyyli vaikuttaa siihen, mitä hän opiskelijalta odottaa, mitä hän arvostaa, millaisesta opiskelijasta hän pitää ja millainen käytös saa hänet ärtymään. Erilaisten toimintatyylien tunnistaminen auttaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä opiskelijoiden erilaisuuden ymmärtämisessä ja kohtaamisessa ja auttaa toteuttamaan omaa opetusta tai ohjausta monipuolisesti.

Erilaisuuden kohtaaminen -valmennuksessa tutustutaan erilaisuuteen ja siihen, miten oma temperamentti ja toimintatyyli vaikuttavat toimintaan opettajana/ohjaajana sekä oppilaitostyöyhteisön jäsenenä. Miksi jotkut opiskelijat tai yhteistyökumppanit tuntuvat hankalilta, ja toisten kanssa yhteinen sävel löytyy helposti? Millaisia reaktioita oma toimintatyyli voi aiheuttaa muissa ihmisissä? Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen antavat mahdollisuuden myös erilaisuuden hyödyntämiseen, jolloin kaikkien vahvuudet ja osaaminen saadaan käyttöön. Näin myös koulumaailman monimutkaistuvien haasteiden ratkaiseminen helpottuu.

Sisältöjä esimerkiksi

  • Erityisyys, erilaisuus, moninaisuus oppilaitoksessa
  • Erilaisuus vuorovaikutuksen lähtökohtana
  • Kohtaamisen työkaluja
  • Erilaisuuden sovellutuksia oppilaitoksessa

Toteutus

Toteutamme kohtaamisen valmennuksia tilauksesta, kohderyhmälle soveltuvaksi kokonaisuudeksi räätälöitynä.
Valmennukseen on mahdollista sisällyttää LUONTAISET TAIPUMUKSET ™ -analyyseja.

Lukuvuonna 2017 – 2018 järjestämme Erilaisuuden kohtaaminen -valmennuksia osana OPH:n rahoittamaa Hyvä fiilis – tehdään yhdessä -hanketta.

Lue lisää hankkeen sivuilta, ja ilmoittaudu mukaan alueellisiin koulutuksiin. 

Lisätiedot

Ole yhteydessä koulutuskoordinaattoriin: tarja.jarvi(a)luovi.fi, puh. 040 319 3062

Tutustu aiheeseen liittyvään verkkoluentoon Luovin Livestream-kanavalla

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.