Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo uudistuksia myös erityisopetuksen järjestämiseen. Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutushanke koostuu itsenäisistä osioista, jotka ovat laajuudeltaan 2 – 3 opintopistettä. Käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja järjestetään tarpeiden mukaan eri alueilla. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt.

Hankkeen aloituswebinaarin tallenteessa esitellään koulutushankkeen kokonaisuus sekä alueelliset toteutukset.
Linkki webinaaritallenteeseen

Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus työpaikoilla 2 op.

Reformi vie ammatillisen koulutuksen yhä enemmän työpaikoille. Siten myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Yhteinen tieto ja ymmärrys auttaa toteuttamaan laadukasta ohjausta ja tukemaan opiskelijan oppimista myös työpaikoilla. Osiossa perehdytään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen etenkin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. Koulutukseen ovat tervetulleita myös työelämän edustajat!

Sisältöjä

 • Työelämässä tapahtuvan oppimisen uudet tuulet
 • Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpaikoilla
 • Opiskelijan oppimisen ohjaaminen työpaikoilla
 • Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen digitaaliset ratkaisut
 • Onnistunut työelämäyhteistyö

Alueelliset koulutukset

Alueellisissa koulutuksissa  perehdytään osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen käytännössä. Koulutukseen liittyy omaan työhön soveltavia tehtäviä sekä webinaareja/verkkoluentoja. Pääkouluttajana toimii media-alan opettaja Linda Niskala Ammattiopisto Luovista. Mukana on myös Luovin alueellisia asiantuntijoita ja työelämän edustajia. Päivissä on mukana myös Ludocraft Oy:n Tony Manninen.

Seuraa tulevia koulutuksia!

Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Osiossa perehdytään erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen, ohjauksen ja tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutuskokonaisuus koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista sekä alueilla toteutettavista koulutuksista ja työpajoista sekä verkkokoulutuksista. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovin sekä AMEO-verkoston asiantuntijat.

Sisältöjä

 • Ohjauksen ja tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi
 • Oppimis- ja toimintakyvyn sekä toimintarajoitteiden määrittely
 • HOKS ja erityinen tuki. Mitä on vaativa erityinen tuki?
 • Psyykkisen tuen tarpeet
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet
 • Muut oppimisen ja opiskelun pulmat

Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu -aloituswebinaari

Webinaarissa esitellään koulutusosion sisältöjä sekä johdatellaan oppimis- ja toimintakyvyn määrittelyyn sekä henkilökohtaistamisen, pedagogisen ja muun tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Webinaarissa asiantuntijoina toimivat opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen ja opintopäällikkö Pirjo Ruha Ammattiopisto Luovista.
Ajankohta: Webinaaritallenne on katsottavissa tästä linkistä
Webinaarin diat voit ladata tästä linkistä

Alueelliset koulutukset

Alueellisissa koulutuksissa/työpajoissa perehdytään erityisesti oppimis- ja toimintakyvyn sekä toimintarajoitteiden määrittelyyn sekä HOKS:iin ja erityiseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Mitä on vaativa erityinen tuki uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa? Koulutukseen liittyy omaan työhön soveltavia tehtäviä sekä verkkoluentoja. Lisäksi on mahdollisuus saada Skype-konsultaatiota hankkeen teemoista. Kouluttajana toimii opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen Ammattiopisto Luovista. Tiedustele koulutusta alueellesi tai organisaatioosi: Sanna Wenström, p. 040 3193 326, sanna.wenstrom(a)luovi.fi

Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi 3 op.

Uudistuva ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä. Parhaimmillaan se tarkoittaa monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osallisuuden. Osiossa perehdytään osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Sisältöjä

 • Osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tukevat pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
 • Osaamisen hankkiminen, tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
 • Mukauttaminen
 • Digitaaliset ratkaisut oppimisen ja ohjauksen tukena
 • Osallistava ja voimavarakeskeinen ohjaus

Alueelliset koulutukset

Alueellisissa koulutuksissa/työpajoissa perehdytään osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen käytännössä. Koulutukseen liittyy omaan työhön soveltavia tehtäviä sekä verkkoluentoja. Lisäksi on mahdollisuus saada Skype-konsultaatiota hankkeen teemoista. Pääkouluttajana toimii opintopäällikkö Pirjo Ruha Ammattiopisto Luovista. Tiedustele koulutusta alueellesi tai organisaatioosi: Sanna Wenström, p. 040 3193 326, sanna.wenstrom(a)luovi.fi

 

 

 

Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi 2 op.

Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta.

Koulutuskokonaisuus koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista sekä alueilla toteutettavista työpajoista ja verkkokoulutuksista. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovin sekä AMEO-verkoston asiantuntijat.

Sisältöjä

 • Erityinen tuki uudessa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä
 • Erityisen tuen järjestäminen oppilaitoksissa
 • Erityisen tuen toteutumisen seuranta, laatu ja vaikuttavuus

Osio toteutetaan vuoden 2018 aikana.

 

Kiinnostuitko?

Toteutamme Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki -hankkeen koulutuksia kysynnän perusteella Pohjois-, Itä- ja Länsi-Suomessa. Ole yhteydessä, jos toivot kolutusta omalle alueellesi. Lisätietoja antaa koulutuskoordinaattori Sanna Wenström, sanna.wenstrom(a)luovi.fi, p. 040 3193 326

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta.

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.