Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki 2 – Reformissa eteenpäin!

Asiakaslähtöisyys, työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus tarkoittavat parhaimmillaan monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, joiden kautta myös erityistä tule tarvitseva opiskelija voi oppia ja onnistua! Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja reformiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista erityisen tuen näkökulmasta.

Koulutushanke koostuu itsenäisistä osioista, jotka ovat laajuudeltaan 2–3 opintopistettä. Käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja järjestetään tarpeiden mukaan eri alueilla. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt. Koulutusteemat ovat: 1) Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, 2) Osaavaa arviointia, 3) Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla ja 4) Erityisen hyvä opettajuus.

Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, 3 op.

Jatkuvan haun myötä ohjauksen merkitys kasvaa ja ohjausosaamisen tarve korostuu. Opiskelijan vahvuudet mutta myös tuen ja ohjauksen tarpeet on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sujuvan opintopolun varmistamiseksi. Henkilökohtaistamiseen liittyvät käytänteet ja osaaminen ovat ratkaisevassa roolissa viitoittamassa asiakaslähtöistä ja innostavaa opiskelua.

Tässä koulutusosiossa perehdytään jatkuvan haun toimintamalleihin ja onnistuneen ohjauksen elementteihin. Saat työhösi uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja esimerkiksi toimintakykyajattelun soveltamisesta. Pääset syventymään erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen ja tukitoimien suunnitteluun sekä monialaisen verkoston mahdollisuuksiin.

Osiossa toteutetaan valtakunnallisia webinaareja ja verkkoluentoja sekä alueellisia avoimia koulutuksia ja työpajoja.

Ajankohtaiswebinaari teemalla hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

Luennoitsijat: opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen ja opinto-ohjaaja Jaana Heikkinen, Ammattiopisto Luovi.

Webinaarin voit katsoa tästä linkistä.
Webinaarin materiaalit: Luentodiat ja Malliopiskelija Maijan RUORI itsearviointi

Alueelliset koulutukset

Tulossa

Osaavaa arviointia 2 op.

Reformissa ovat muutoksessa myös osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, osaamisen osoittamisen sekä arvioinnin käytänteet, ja ne herättävät paljon kysymyksiä ja keskustelua. Tärkeää on myös kannustava ja motivoiva palaute opiskelijalle hänen osaamisen kehittymisestä sekä opiskelijan itsearviointitaitojen vahvistaminen.

Tässä koulutusosiossa syvennytään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen,  osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeamisen kysymyksiin. Pääset syventämään osaamistasi ajantasaisen lainsäädännön tuntemuksessa sekä keskustelemaan ja pohtimaan sen soveltamista yhdessä muiden kanssa.

Osiossa toteutetaan valtakunnallisia webinaareja ja verkkoluentoja sekä alueellisia avoimia koulutuksia ja työpajoja. Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijat.

Alueelliset koulutukset

Tulossa

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla 2 op.

Reformissa yhdistyvät asiakaslähtöisyys ja työelämälähtöisyys. Työpaikalla tapahtuva koulutus on parhaimmillaan motivoivaa, innostavaa ja yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä, jolloin myös erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi loistaa ja onnistua ja tietenkin työllistyä. Myös opetus- ja ohjaushenkilöstölle verkostoissa ja työelämässä toimiminen tuovat uusia ulottuvuuksia ja innostavia aineksia yhteistyöhön, verkostojen rakentamiseen ja myös oman osaamisen kehittämiseen.

Tässä koulutusosiossa perehdytään työpaikoilla järjestettävän koulutuksen toimintamalleihin ja käytänteisiin sekä yksilöllisiin mahdollisuuksiin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. Pääset vahvistamaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvää ohjausosaamista, tuen tarpeiden huomioimista työpaikoilla sekä saamaan eväitä innostavaan työelämäyhteistyöhön ja työllistymisen edistämiseen. Koulutuksiin ovat erittäin tervetulleita myös työelämän edustajat!

Osiossa toteutetaan valtakunnallisia webinaareja ja verkkoluentoja sekä alueellisia avoimia koulutuksia ja työpajoja. Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijat.

Alueelliset koulutukset

Tulossa

Erityisen hyvä opettajuus 3 op.

Reformissa myös opettajuus on muutoksessa. Uudistuva opettajuus on valmentavaa, ohjaavaa ja opiskelijan yksilöllisiä tarpeita huomioivaa. Samalla opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet lisääntyvät ja monimuotoistuvat. Opettajan työhön liittyvät entistä vahvemmin yhteistyön ja verkostojen rakentaminen, muuttuvat ja moninaiset roolit. Muutoksessa on tärkeä saada uusia näkökulmia, käydä keskustelua työn tavoitteista ja perustehtävästä sekä vahvistaa omaa ja yhteisön pedagogista osaamista.

Tässä koulutusosiossa otetaan haltuun opettajuuteen ja pedagogiikkaan liittyviä näkökulmia ja työkaluja, jolla voit vahvistaa omaa osaamistasi ja muutosvalmiuksiasi nyt ja tulevaisuudessa. Pääset tutustumaan myös erilaisiin menetelmiin ja toimintamalleihin, joita voit ottaa käyttöön ja soveltaa omassa työssäsi, esimerkiksi positiivinen pedagogiikka, valmentava ja tiimiopettajuus, ratkaisukeskeisyys ja jaettu pedagoginen johtaminen.

Osiossa toteutetaan valtakunnallisia webinaareja ja verkkoluentoja sekä alueellisia avoimia koulutuksia ja työpajoja. Kouluttajina toimivat ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijat.

Alueelliset koulutukset

Tulossa

Lisätietoja: koulutuskoordinaattori Tarja Järvi, tarja.jarvi(at)luovi.fi tai asiantuntijapalvelut@luovi.fi, p. 040 319 3062

Ammattiopisto Spesian alueelliset toteutukset
Ammattiopisto Liven alueelliset toteutukset
Kiipulan ammattiopiston alueelliset toteutukset

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! –hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Hankkeen toteutusaika on vuoden 2019 loppuun. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja muina toteuttajina ovat Ammattiopisto Spesia, Keskus-puiston ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto. Hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. 

 

 

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.