Hyvä fiilis – tehdään yhdessä

Hyvinvoiva ja turvallinen oppilaitos rakentuu vuorovaikutuksesta, kohtaamista ja tunteista niin opiskelijoiden kuin henkilöstön välisissä suhteissa ja kanssakäymisessä. Siksi jokainen opetus- ja ohjaustyötä tekevä tarvitsee myös hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä keinoja toimia erilaisten opiskelijaryhmien kanssa. Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuudessa pääset tutustumaan monipuolisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin menetelmiin sekä siihen, miten voit edistää pedagogista hyvinvointia ja turvallisuutta käytännössä.

Ammattiopisto Luovin, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen ja Aseman Lapset ry:n yhteinen koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista, joiden alla on vaihtoehtoisia tapoja kehittää omaa osaamista ja tutustua erilaisiin menetelmiin lähipäivissä, verkkoluennoilla ja itsenäisen työskentelyn kautta. Hyvä fiilis -koulutuksiin voivat osallistua kaikki opetustoimessa työskentelevät (peruskoulu, toinen aste, aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö).

Hyvä tatsi! Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen

Myönteinen vuorovaikutus on opetuksen ja oppimisen lähtökohta. Opetuksen laatu syntyy vuorovaikutuksen ja päivittäisten kohtaamisten laadusta. Lisäksi toimiva vuorovaikutus oppilaitostyöyhteisössä on edellytyksenä reformin mukaiselle yhteistyölle ja opetuksen uudistamiselle. Hyvä tatsi -osion koulutuksissa perehdytään vuorovaikutuksen erilaisiin näkökulmiin ja työkaluihin monipuolisesti ja toiminnallisesti. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Erilaisuuden kohtaaminen – johdatus ihmisten erilaisuuteen 2 op.

Koulutukseen sisältyy verkkoluento, oman persoonallisuuden itsearviointi (Workplace Big Five) sekä yksi lähipäivä tehtävineen.
Toteutus: Koulutus toteutetaan Helsingissä syksyllä 2017.
Kouluttaja: PsM, Jarkko Rantanen, Work Place Big Five Master Trainer, Emergy Oy

Erilaisuuden kohtaaminen – toimintatyylit ja temperamentti vuorovaikutuksen lähtökohtana 2 op.

Koulutukseen sisältyy verkkoluento, oman toimintatyylin itsearviointi (Luontaiset taipumukset) sekä yksi lähipäivä tehtävineen.
Toteutus: Koulutus toteutetaan Jyväskylässä sekä Vaasassa syksyllä 2017 (alustavat paikkakunnat)
Kouluttaja: FM, KM, amm. erityisopettaja Sanna Wenström, Luontaiset taipumukset -lisenssivalmentaja, Ammattiopisto Luovi

Dialogisuus opetuksessa ja ohjauksessa 2 op

Koulutukseen sisältyy lähipäivä ja itsenäistä työskentelyä
Toteutus: Syksy 2017 – kevät 2018, aika ja paikka avoin
Kouluttaja: KM, erityisopettaja, työnohjaaja Seija Tuomisto, Ammattiopisto Luovi

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen -verkkokoulutus 1 op

Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Erityisen tärkeää vuorovaikutuksen ja kohtaamisten laatu on silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuus käynnistyy syksyllä 2017. Voit aloittaa milloin haluat, ja opiskella omaan tahtiisi. Osallistuminen tapahtuu valitsemalla tarjonnastamme 3 verkkoluentoa oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan, ja tekemällä niihin liittyvät, omaan työhön soveltavat tehtävät.  Verkkoluentojen sisältöjä ovat esimerkiksi

 • Kun opiskelu ei nappaa – mistä kenkä puristaa?
 • Erityisen tuen tarpeet  – haaste kohtaamiselle?
 • Oppimisympäristöt kohtaamisen mahdollistajana
 • Osallisuutta vahvistava yhteisöllinen ohjaus
 • Ryhmä haltuun
 • Toiminnallisuus opetuksessa ja ohjauksessa

 

Hyvä fiilis! Tunteet ja tunnetaidot opetustyössä ja kouluyhteisössä

Opetus- ja ohjaustyössä on kohdattava opiskelijoiden tunteet ja perheiden tunnereaktiot. Myös omien tunteiden kanssa joutuu tulemaan toimeen. Myös opettajan työssä ajankohtainen muutos herättää tunteita. Omien tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen auttaa opettajaa/ohjaajaa vahvistamaan luokanhallintaa ja jaksamaan paremmin muutoksessa. Tunteiden käsittely kuluttaa voimavaroja, mutta tunteiden kautta syntyy myös työn ilo ja merkityksellisyys. Hyvä fiilis -koulutusosiossa perehdytään tunteisiin, niiden kohtaamiseen, hyödyntämiseen ja opettamiseen lapsille/nuorille. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Hyvä fiilis tehdään yhdessä -webinaari

Miksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan? Mitä hyötyä Hyvä fiilis -koulutukset voisivat tuoda opettajan tai ohjaajan arkityöhön? Webinaarissa näitä kysymyksiä ovat yhdessä pohtimassa koulutuskokonaisuuden asiantuntijat. Webinaarissa esitellään myös Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuuden rakenne ja sisältö.
Toteutus: Suora lähetys syksyllä 2017 ja verkkotallenne

Tunteet opetus- ja ohjaustyössä, 2 op.

Koulutukseen sisältyy verkkoluento sekä yksi lähipäivä tehtävineen.
Toteutus: Koulutus toteutetaan Helsingissä keväällä 2018
Kouluttaja: PsM, Jarkko Rantanen, Emergy Oy

Toimiva koulu -valmennus 3 op.

Koulutus koostuu 3 lähipäivästä
Toteutus: Koulutus toteutetaan keväällä 2018 Jyväskylässä, toinen toteutus avoin
Kouluttaja: LitM, liikunnan ja terveystiedon opettaja Tommi Mäkinen, Jyväskylän yliopisto OKL

Hyvä fiilis – tunnetaitojen verkkokoulutuskokonaisuus 1 op

Tutustu erilaisiin menetelmiin ja näkökulmiin tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyen, ja sovella niitä omaan työhösi! Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuus käynnistyy vuoden 2018 alussa. Voit sen jälkeen aloittaa milloin haluat, ja opiskella omaan tahtiisi. Osallistuminen tapahtuu valitsemalla tarjonnastamme 3 verkkoluentoa oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan, ja tekemällä niihin liittyvät, omaan työhön soveltavat tehtävät. Verkkoluentojen sisältöjä ovat esimerkiksi

 • Tunteet opetustyössä
 • Friends-toimintamalli tunnetaitojen opettamiseen
 • Suunta positiiviseen, ope! Myönteisten tunteiden voima
 • Tunteet haltuun, ope!
 • Puheeksi ottaminen

 

Hyvä tsemppi! Työrauha ja turvallisuus oppilaitoksissa

Työrauha on oppimisen edellytys. Työrauhaa haastavat mm. opiskeljoiden moninaiset tarpeet sekä kulttuurien kohtaaminen. Myös lasten ja nuorten yhteistoiminta vaikuttaa siihen, miten turvalliseksi kouluyhteisö muodostuu. Siksi opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee keinoja turvallisuustaitojen opettamiseen. Hyvä tsemppi -osion koulutuksissa perehdytään siihen, miten työrauhaa ja turvallisuutta voi edistää pedagogisin keinoin, osana opetusta ja ohjausta sekä miten väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteita voi ehkäistä ja miten niihin voi puuttua. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut. Sisältöjä ovat mm.

 • Pedagogisin keinoin työrauhaan
 • Työrauhaa kohtaamisesta
 • Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäiseminen ja kohtaaminen
 • Kulttuurien välinen kohtaaminen ja yhteistoiminta
 • Kiusaamisen ehkäiseminen
 • ART-menetelmä.

Osioon liittyviä koulutuspäiviä toteutetaan kevään 2018 ja syksyn 2018 aikana eri puolilla Suomea Aseman Lapset ry:n ja Ammattiopisto Luovin asiantuntijoiden yhteistyönä. Lisäksi toteutetaan verkkokoulutuksia. Lisätietoa tulossa!

 

Hyvää draivia! Pedagoginen hyvinvointi ja positiivinen psykologia oppilaitoksissa ja opetuksessa

Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista. Hyvää draivia -osiossa tutustutaan pedagogisen hyvinvoinnin sekä yksilöllisten ja yhteisöllisten voimavarojen vahvistamiseen positiivisen psykologian/pedagogiikan keinoin. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut. Sisältöjä ovat mm.

 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka
 • Pedagoginen hyvinvointi oppilaitoksen arjessa
 • Koulun hyvinvointimalli PERMA
 • Tietoisuus- ja läsnäolotaidot
 • Voimavarat ja hyvinvointi muutoksessa
 • Hyvinvointi monialaisena yhteistyönä – yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto;
 • Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen positiivisesti

Osioon liittyviä koulutuspäiviä toteutetaan kevään 2018 ja syksyn 2018 aikana eri puolilla Suomea. Lisäksi toteutetaan verkkokoulutuksia. Lisätietoa tulossa!

 

Kiinnostuitko?

Toteutamme Hyvä fiilis -koulutuksia kysynnän perusteella eri puolilla Suomea. Ole yhteydessä, jos toivot kolutusta omalle alueellesi. Lisätietoja antaa koulutuskoordinaattori Sanna Wenström, sanna.wenstrom(a)luovi.fi, p. 040 3193 326

Hyvä fiilis – tehdään yhdessä on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta.

 

 

 

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.