Meininkiä ja menestystä menetelmillä

Uudistuva ammatillinen koulutus edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstöltä uudenlaisia tietoja, taitoja ja asennetta. Ammattiopisto Luovin ja JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishankkeessa tartutaan ajankohtaisiin teemoihin ja kehitetään erityisopetukseen ja pedagogisiin menetelmiin liittyvää osaamista hyvällä ja iloisella meiningillä! Voit osallistua yksittäisiin tai useampiin koulutusosioihin. Koulutukset ovat OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksuttomia.

Motivoivaa meininkiä 2 op

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän, ja myös työelämässä tarvitaan innostuneita osaajia. Mutta miten herättää ja ylläpitää opiskelijan motivaatiota? Miten erityistä tukea tarvitseva opiskelija innostuu ja motivoituu opiskeluun? Valmennuskokonaisuudessa tutustutaan opiskelijan motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin, sekä miten motivaatiota voi ammatillisessa koulutuksessa tukea kohtaamisen, ohjaamisen ja monipuolisen pedagogiikan keinoin, huomioimalla opiskelijan tuen tarpeet ja vahvuudet.

Kahden opintopisteen laajuinen koulutusosio koostuu verkkoalustuksista, yhdestä valmennuspäivästä sekä itsenäisestä ja verkkotyöskentelystä. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovin asiantuntijat.

Sisältöjä

  • Kohti innostavaa ammatillista koulutusta
  • Vahvuuksille rakentuva yksilöllinen opintopolku
  • Motivoiva ohjaus ja toiminnalliset menetelmät
  • Erityiset oppimisympäristöt ja nuoria motivoivat pedagogiset ratkaisut

Toteutus

Valmennukset toteutetaan keväällä 2018
Ajankohdat, paikkakunnat ja ilmoittautumisohjeet tulossa!

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Wenström, p. 040 3193 326, sanna.wenstrom(a)luovi.fi

 

Erityistä meininkiä menetelmillä 2 op

Opiskelijoiden moninaisuus lisääntyy, ja erityinen tuki on arkipäivää kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Oikea-aikainen tuki ja yksilölliset ratkaisut varmistavat jokaiselle opiskelijalle tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja työelämään. Miten ammatillisen erityisopetuksen menetelmät ja ratkaisut voisivat auttaa arjessa? Miten tukea ja ohjata opiskelijan oppimista ja yksilöllisiä polkuja käytännössä?

Kahden opintopisteen laajuinen koulutusosio toteutetaan kokonaan verkossa. Osio koostuu verkkoalustuksista ja itsenäisestä työskentelystä. Voit ilmoittautua mukaan milloin vain ja suorittaa osion omaan tahtiin. Kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovin asiantuntijat.

Sisältöjä

  • Ohjauksen ja pedagogisen tuen tarpeen arviointi
  • YTO-aineita motivoivasti
  • Selkeätä kieltä – tukea lukivaikeuksiin
  • Toiminnanohjauksen tukeminen

Toteutus

Verkkokoulutuskokonaisuus on suoritettavissa 2018 vuoden alusta alkaen
Ilmoittautumisohjeet tulossa!

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Wenström, p. 040 3193 326, sanna.wenstrom(a)luovi.fi

 

Tutustu ja ilmoittaudu Meininkiä ja menestystä menetelmillä -hankkeen muihin koulutuksiin JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun sivuilla!

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.