NET – Nivelvaiheessa erityistä tukea

Opettaja, ohjaaja, erityisopettaja, opo… Haluatko kehittää nivelvaiheen ohjaukseen sekä erityisopetukseen liittyvää osaamistasi? Kaipaatko kollegiaalista tukea ja voimaa verkostosta? Tule mukaan monipuoliseen NET2-koulutuskokonaisuuteen, jonka tavoitteena on nivelvaiheyhteistyötä ja erityispedagogista osaamista kehittämällä tukea nuoren sujuvaa siirtymistä kouluasteelta toiselle, tehostaa opintojen läpäisyä sekä edistää yhteisöllisen ja välittävän toimintakulttuurin muodostumista kouluissa.

NET2 koostuu kolmesta koulutusosiosta. Voit osallistua yhteen tai useampaan osioon ja suorittaa 2–7 opintopistettä, jotka on mahdollista sisällyttää OAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Oulun yliopiston erityispedagogiikan opintoihin. Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksuton.

 

 • NET-Soveltajassa kehität osaamistasi ja hankit erityisopetuksen ja nivelvaiheen ajankohtaisista aiheista lisätietoa, jota voit heti soveltaa käytäntöön
 • Katsot 5 valitsemaasi verkkoluentoa, tutustut kahteen kiinnostavaan organisaatioon ja kirjoitat kokemuksistasi oppimispäiväkirjaa!
 • Lue lisää hankkeen blogisivulta
 • Tulosta aikataulu- ja toteutuskuvio tästä linkistä

Koulutusosiot ja -teemat

Yleinen osio, NET Toimija, 3 op.

Osio koostuu valtakunnallisista Erkkaa verkossa -luennoista, jossa erityisopetuksen ja nivelvaiheen teemoihin johdattelevat ajankohtaiset huippuasiantuntijat. Suomen suurinta erityisopetuksen luentosarjaa voit seurata omalta koneeltasi tai joltakin noin 90 etäpisteestä ympäri Suomen. Alueellisissa lähipäivissä Oulussa tai Helsingissä verkostoidutaan, jaetaan osaamista ja tehdään nivelvaiheyhteistyötä käytännössä. Lähipäiviin osallistuvat eri kouluasteiden henkilöstö yhdessä. Myös muut nivelvaiheen toimijat esim. nuorisotyöstä ja työpajoilta ovat tervetulleita ”nettiin”.

Syventävä osio, NET Soveltaja, 2 op.

Osiossa syvennetään erityisopetuksen ja nivelvaiheen osaamista käytännönläheisesti ja hauskasti Osallistuja valitsee viisi itseään kiinnostavaa tietoiskua ja katsoo ne verkkotallenteina. Aiheita ovat mm. moniammatillinen yhteistyö, konsultoiva työote, vuosiluokkiin sitomaton opetus, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki jne. Ideailtapäivissä tutustutaan Ammattiopisto Luoviin tai muihin oppilaitoksiin. Saaduista ideoista ja niiden soveltamismahdollisuuksista keskustellaan Netblogi-alustalla. Lisäksi osallistutaan NET-Karuselli-tapahtumaan tai seminaariin oman valinnan mukaan. Osio on tarkoitettu koko opetustoimen henkilöstölle.

Alueellinen osio, NET Kehittäjä, 2 op.

Onko tavoitteenasi kehittää oman organisaatiosi nivelvaiheyhteistyön, -ohjauksen tai erityisopetuksen käytäntöjä? Alueellisessa osiossa kehittämisen tueksi on saatavissa asiantuntijan ohjausta ja konsultaatiota. Osio suunnitellaan osallistujan ja organisaation/verkoston tarpeiden perusteella. Osio soveltuu erityisesti opinto-ohjauksesta, erityisopetuksesta tai opiskeluhyvinvoinnista vastaaville sekä oppilaitosjohdolle perusopetuksessa tai toisella asteella.

Koulutusteemat

Teema 1, Keskustelukanavan löytäminen ja ylläpitäminen, 9–12 /2015

 • Dialogisuus, koulutuskokonaisuuteen sitoutuminen

Teema 2, Moniammatillinen yhteistyöverkosto, 1–2/2016

 • Tietoisuuden lisääminen perusasteen, lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä
 • Moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi
 • Koulupolun suunnittelu moniammatillisesti
 • Jatkumon luominen nivelvaiheen säännölliselle yhteistyölle esim. vuosikello
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Teema 3, Varhainen ja oikea-aikainen puuttuminen, 3–4/2016

 • Oppimaan ohjaaminen ja ohjauksen kehittäminen
 • Nivelvaiheyhteistyön aloittamisen aika, missä kouluvaiheessa koulupolkua
 • Yhteistyön muodon suunnittelu, konkreettiset käytänteet
 • Tuki- ja ohjauspalveluiden hyödyntäminen
 • tet-jaksot, koulutuskokeilut ja tutustumisjaksot
 • VSOP, vuosiluokkiin sitomaton opetus

Teema 4, Opiskelijan tukeminen, 9–10/2016

 • Perheiden tukeminen, perheiden voimavarat
 • Nuoren ja huoltajan osallisuus
 • Yhteistyö koulun/oppilaitoksen ja kodin välillä
 • Kasvatuskumppanuus
 • Lapset puheeksi -mallin soveltamismahdollisuudet

Teema 5, Nivelvaiheen yksilölliset polut 11/2016

 • Yksilöllisten polkujen mahdollistaminen
 • Tiedonsiirtokäytänteiden kehittäminen
  • Mitä tietoa siirretään ja missä muodossa?
  • Miten tieto otetaan käyttöön?
  • Tiedonsiirron suunnittelu, kehittäminen ja arviointi tiedonsiirron toimivuudesta
  • Julkisuus-ja tietosuoja opetustoimessa
  • Siirtymävaiheen suunnitelma, HOJKS
  • Oppilaasta ja opiskelijasta kirjoittaminen

Kouluttajat

NET-hankkeen kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovin, Valteri Tervaväylän, Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun, Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Oulun yliopiston asiantuntijat.

Aikataulut

Hanke on päättynyt 31.12.2016

 

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Maritta Sauvola, p. 040 319 3672, maritta.sauvola(a)luovi.fi
Koulutuksen blogisivusto http://netblogi.wordpress.com

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.