Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus työpaikoilla

Ammatillinen koulutus tapahtuu yhä enemmän työpaikoilla. Siten myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Yhteinen tieto ja ymmärrys auttaa toteuttamaan laadukasta ohjausta ja tukemaan opiskelijan oppimista myös työpaikoilla.

Kohderyhmä:

Toteutus:
Luennot, koulutukset, työpajat. Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö:
Koulutuksessa perehdytään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen etenkin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • Koulutussopimus, oppisopimus, tuettu oppisopimus
  • Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpaikoilla
  • Opiskelijan oppimisen ohjaaminen työpaikoilla
  • Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työpaikalla – käytännön vinkit ohjaamiseen
  • Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen digitaaliset ratkaisut
  • Onnistunut työelämäyhteistyö

Ammattiopisto Luovin tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.