Hakuohjeet

Voit hakea opiskelemaan Luoviin kahdella eri tavalla:

Voit hakea Luoviin näin:

1. Täytä hakulomake

Täytä hakulomake sen mukaan, kummalla tavalla olet hakemassa:

 • Jatkuva haku: Täytä sähköinen hakulomake Luovin koulutuskalenterissa luovi.fi/koulutuskalenteri

 • Haku 13.3. – 3.4.2019 vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen: Hae osoitteessa opintopolku.fi. 

2. Mitä liitteitä tarvitset hakemukseen?

Liitä hakemukseesi mahdollisimman uusi selvitys erityisen tuen tarpeesta opinnoissa (korkeintaan vuoden vanha).

Liitteeksi käy esimerkiksi jokin seuraavista:

 • sinulle aikaisemmin laadittu HOKS / HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) tai siirto-HOKS / HOJKS
 • opiskelua varten laadittu lääkärin B-lausunto tai psykologin lausunto
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
 • pedagoginen arvio
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Liitä hakemukseesi myös:

 • kopiot koulu- ja opiskelutodistuksista
 • kopiot työtodistuksista
 • ansioluettelo/CV (jatkuvan haun hakemukset).

Jos haet useampaan koulutukseen tai yksikköön Luovissa riittää, että toimitat yhdet kappaleet liitteistä. Liitteitä voi täydentää haastattelujen yhteydessä.

Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet

 • jos toimitit koulutuskokeiluun tarvittavat liitteet, ei samoja liitteitä tarvitse toimittaa uudelleen
 • jos koulutuskokeilun jälkeen erityisen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai olet saanut uusia liitteitä, toimita nämä lisäliitteet hakemukseesi.
3. Lähetä hakemuksen liitteet

Lähetä hakemuksen liitteet osoitteeseen:

Ammattiopisto Luovi

Hakutoimisto

PL 389

90101 Oulu

Voit halutessasi toimittaa liitteet myös sähköisesti: hakutoimisto(a)luovi.fi. Jos toimitat liitteitä sähköpostilla, on lähettäminen aina lähettäjän vastuulla.

4. Tarvitsetko asuntolapaikkaa?

Ammattiopisto Luovilla on opiskelija-asuntoloita seuraavilla paikkakunnilla:

 • Alavus
 • Kokkola
 • Liminka
 • Liperi
 • Muhos
 • Oulu
 • Pori

Katso tarkemmat ohjeet asuntolapaikan hakemisesta

 

 

5. Opiskelijavalinnan kriteerit

Valmentavan koulutuksen ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat oikeutettuja opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaan erityiseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan. Ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin voivat hakea kaikki tutkinnoista kiinnostuneet. Ammattitutkintojen opiskelijavalinnoissa huomioidaan ensisijaisesti erityistä tukea tarvitsevat hakijat.

Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydelliset syyt, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskeluvalmius sekä soveltuvuus haettavaan koulutukseen. Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat.

Maahanmuuttajataustaiset hakijat, joilla on erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve, voivat hakea Luoviin, mikäli heillä on riittävä suomenkielen taito. Valintahaastattelujen yhteydessä tehdään tarvittaessa kielikoe. Erityisopetuksen tarvetta kuvaavaksi liitteeksi käy maahanmuuttoviranomaisen lausunto erityisen tuen tarpeesta.

Opiskelijavalinnan tueksi voidaan järjestää haastattelu, koulutuskokeilu tai valintakurssi sekä tarvittaessa soveltuvuustehtävä.

Lisätietoja opiskelijavalintaan liittyen: hakutoimisto, puh. 040 319 3352 tai hakutoimisto(a)luovi.fi.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.