Hakuohjeet

Toimi näin:

 1. Täytä hakulomake Jatkuvan haun aikana osoitteessa luovi.fi/koulutuskalenteri tai Kevään opintopolun haun hakulomake 14.3. – 4.4.2018 osoitteessa opintopolku.fi.
 2. Toimita Ammattiopisto Luoviin liitteet, jotka kertovat tarkemmin, miksi tarvitset tukea opinnoissasi.
 3. Huolehdi siitä, että saamme sinuun yhteyden opiskelijavalintaan liittyvissä asioissa. Tarkista sähköpostisi säännöllisesti ja vastaa puhelimeen.

Muista toimittaa liitteet hakemukseesi

Liitä hakemukseesi mahdollisimman uusi selvitys erityisopetuksen tarpeesta (korkeintaan vuoden vanha).

Liitteeksi käy esimerkiksi jokin seuraavista:

 • sinulle aikaisemmin laadittu HOJKS (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) tai siirto-HOJKS
 • opiskelua varten laadittu lääkärin B-lausunto tai psykologin lausunto
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
 • pedagoginen arvio
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Kaikkia näitä liitteitä ei tarvitse toimittaa. Jos haet useampaan koulutukseen tai yksikköön Luovissa riittää, että toimitat yhdet kappaleet liitteistä. Liitteitä voi täydentää haastattelujen yhteydessä.

Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet

 • jos toimitit koulutuskokeiluun tarvittavat liitteet, niin samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen
 • jos koulutuskokeilun jälkeen erityisen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai
 • olet saanut uusia liitteitä, toimita nämä lisäliitteet hakemukseesi.

Lähetä hakemuksen liitteet osoitteella: Ammattiopisto Luovi, Hakutoimisto, PL 389, 90101 Oulu.

Voit halutessasi toimittaa liitteet myös sähköisesti: hakutoimisto(a)luovi.fi. Jos toimitat liitteitä sähköpostilla, on lähettäminen aina lähettäjän vastuulla.

Asuntolapaikan hakeminen Luovista

Opiskelijavalinnan kriteerit

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Erityisen tuen tarpeita ovat esimerkiksi terveydelliset syyt, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskeluvalmius sekä soveltuvuus haettavaan koulutukseen. Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat.

Maahanmuuttajataustaiset hakijat, joilla on erityisen tuen tarve, voivat hakea Luoviin, mikäli heillä on riittävä suomenkielen taito. Valintahaastattelujen yhteydessä tehdään tarvittaessa kielikoe. Erityisopetuksen tarvetta kuvaavaksi liitteeksi käy maahanmuuttoviranomaisen lausunto erityisen tuen tarpeesta. Katso liitteiden ohjeistus hakuohjeet-sivulta.

Opiskelijavalinnan tueksi voidaan järjestää haastattelu, koulutuskokeilu tai valintakurssi sekä tarvittaessa soveltuvuustehtävä.

Lisätietoja opiskelijavalintaan liittyen: hakutoimisto, puh. 040 319 3352 tai hakutoimisto(a)luovi.fi.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.