Täydennys- ja lyhytkoulutukset

Täydennys- ja lyhytkoulutuksissa voit kehittää ja päivittää ammattitaitoa ja osaamistasi. Ammattiopisto Luovissa on valmiita koulutuksia tai koulutus suunnitellaan työyhteisön/yrityksen tai kohderyhmän tarpeisiin.

Koulutukset erityistä tukea tarvitseville

Suunnittelemme ja järjestämme ammatillisia, tutkintoon johtamattomia koulutuksia yhteistyössä esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveystoimen, vammaispalvelujen ja mielenterveyspalveluiden toimijoiden tai kuntouttavien tahojen kanssa heidän asiakaskohderyhmiensä tarpeisiin. Koulutusten tavoitteena voi olla esimerkiksi työelämässä tarvittavien taitojen vahvistaminen tai työtaitojen kehittäminen.

Koulutuspalvelut työyhteisöille tai työelämässä toimiville

Koulutusten tai opintokokonaisuuksien räätälöinti työyhteisölle/yritykselle tai muille yhteistyökumppaneille tarkoittaa joustavaa mahdollisuutta hankkia henkilöstölle ammattitaidon päivitystä.

Suunnittelemme koulutuksen tai opintokokonaisuuden yhdessä työyhteisön/yrityksen osaajien tai muun yhteistyökumppanin kanssa, rakennamme sisällön tarpeita vastaavaksi ja huomioimme toteutuksessa kumppanin erityistarpeet. Oppiminen palvelee käytäntöä ja työntekoa työyhteisöissä ja yrityksissä. Koulutukset räätälöidään opiskelijaa tukevin ratkaisuin myös erityisryhmille, erityistarpeet huomioiden (esim. selkokielisyys).

Koulutusten kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt, joilla on tarve päivittää tai kehittää osaamistaan.

Erilaiset kortit ja passit työelämän tarpeisiin:

  • EA1 -koulutus
  • Hygieniapassi -koulutus ja tentti
  • Tietokoneen käyttäjän @-, A- tai AB-kortti -koulutus

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.