WATTI – Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön

Avainsanat: Henkilöstön osaaminen, Kehittämishankkeet, Määrittelemätön, Työelämäyhteistyö, Työllistymisen edistäminenRahoittajat: ESR

WATTI – Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön

Hankkeessa etsitään ratkaisuja alueelliseen työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmaan, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen sekä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen edistämiseen.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Ammattiopisto Luovin tavoitteet hankkeessa

  • kartoitetaan yritysten tarpeita
  • innovoidaan menetelmiä, palveluita ja tuotteita sekä pilotoidaan niitä oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä
  • etsitään pysyviä toimintamalleja toteuttaa vastavuoroista kehittämiskumppanuutta
  • saadaan aikaan konkreettisia ratkaisuja työnantajien tarpeisiin
  • lisätään ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksien tunnettuutta sekä työnantajille että hakijoille ja näin edistetään koulutuksen vetovoimaisuutta
  • kehitetään alumnitoimintaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen
  • kehitetään opiskelijoille ja työnantajille kohdennettua nivelvaiheen työllistymisen tukea
  • varmistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön ajantasainen työelämäyhteistyön osaaminen

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Kumppanina toimii Koulutuskuntayhtymä OSAO. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2020-31.12.2022 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja antaa

Marko Ylisirkka, marko.ylisirkka@luovi.fi, p. 040 319 3610