WATTI – Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön

Hankkeessa etsitään ratkaisuja alueelliseen työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaanto-ongelmaan, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen sekä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymisen edistämiseen.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Hankkeen tavoitteet

  • kartoitetaan yritysten tarpeita
  • innovoidaan työelämäyhteistyön menetelmiä, palveluita ja tuotteita, ja pilotoidaan niitä oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä
  • etsitään pysyviä toimintamalleja toteuttaa vastavuoroista kehittämiskumppanuutta
  • saadaan aikaan konkreettisia ratkaisuja työnantajien tarpeisiin
  • lisätään ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksien tunnettuutta työnantajille ja hakijoille
  • kehitetään alumnitoimintaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen
  • kehitetään opiskelijoille ja työnantajille kohdennettua nivelvaiheen työllistymisen tukea
  • varmistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön ajantasainen työelämäyhteistyön osaaminen

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Kumppanina toimii Koulutuskuntayhtymä OSAO. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2020–31.12.2022 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Marko Ylisirkka
Hankepäällikkö
040 319 3610
marko.ylisirkka@luovi.fi