Työvalmentaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa esimerkiksi julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, järjestössä, yhdistyksessä tai säätiöllä. Toimit asiantuntijana asiakaslähtöisesti ja tuet asiakasta yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa. Osaat toimia joustavasti moniammatillisissa verkostoissa ja asiakastyössä. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, joten sinulla tulee olla alalle soveltuva pohjakoulutus ja työkokemusta.

 

Haluatko opiskella vammaisalan erityisohjaajaksi tai työvalmentajaksi?

Luovissa voit opiskella kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinnosta vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalaa, josta valmistut vammaisalan erityisohjaajaksi tai työvalmennuksen osaamisalaa, josta valmistut työvalmentajaksi.

Vammaisalan erityisohjaajana toimit hoito-, ohjaus- tai kuntoutustehtävissä erityistä tukea tarvitsevien kanssa. Työskentely-ympäristösi voi olla mm. oppilaitokset, asumisyksiköt, työpajat tai päivä- ja työtoiminta.

Työvalmentajana voit toimia mm. ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, työ- tai työhönvalmentajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, pajaohjaajana tai kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana.

Näin opiskelet Luovissa

Hyödynnämme opetuksessa Luovin asiantuntijoiden monipuolista osaamista erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelystä sekä työelämään ja palvelujärjestelmiin ohjaamisesta tarjoamillamme osaamisaloilla.

Koulutus toteutetaan etäopetuksena. Opintoihin sisältyy myös työelämässä oppimista ja itsenäistä työskentelyä. Osaamisen osoittaminen tapahtuu työpaikoilla, käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Opintojen kestoon ja opiskelupäivien määrään vaikuttaa mahdollinen aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen.

Teet opintojen aikana kehittämistehtävän työpaikalle. Koulutus sisältää työelämässä oppimista koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Mikäli työskentelet alalla, koulutus suoritetaan oppisopimuksella. Koulutus on maksuton opiskelijalle.

Oma suunnitelma ohjaa kohti tavoitteitasi

Teemme kanssasi opintoihisi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Suunnitelmassasi sovimme yhdessä tavoitteistasi, kuinka kauan opintosi kestävät ja missä ja miten opiskelet. Opiskelun suunnittelussa huomioimme tutkinnon vaatimuksia vastaavan, aikaisemmissa opinnoissa, työssä tai muulla tavoin hankitun osaamisesi. Saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu seuraavasti:

Pakollinen tutkinnon osa molemmille osaamisaloille:
Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osp).

Osaamisalat, joista valitaan toinen:

1. Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 80-120 osp):

  1. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
  2. Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen (40 osp)
  3. Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
  4. tai valitaan lisäksi muista valinnaisista tutkinnon osista yksi (40 osp)

2. Työvalmennuksen osaamisala, työvalmentaja, 120 osp

Pakolliset tutkinnon osat (80 osp):

  1. Työvalmennus asiakasprosessissa (40 osp)
  2. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa (40 osp)

Lisäksi valitaan yksi valinnainen tutkinnon osa (40 osp)

Lisätietoja tutkinnon muodostamisesta ePerusteissa. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Valintaperusteet

Opetuskielenä on suomi. Lue lisää vaatimuksista.

Esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksen hyväksytty arvosana suomessa, ammatillisen tutkinnon suorittaminen suomen kielellä, lukion oppimäärän suorittaminen suomesta tai ylioppilastodistus osoittavat hakijan riittävän osaamisen suomen kielessä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, todentavat suomen kielen osaamisensa joko kielitestillä tai aikaisemmalla koulutuksella. Liitä hakemukseesi todistus kielitaidostasi. Kielitaidon arvioinnilla varmistamme, että suulliset ja kirjalliset opinnot suomeksi onnistuvat. Jos kielitaito ei ole riittävä, hakijaa ei hyväksytä koulutukseen. (Vaadittu kielentaito vaihtelee välillä A2-B2.

Tutustu Opetushallituksen kielitaidon kuvauksiin(avautuu uuteen ikkunaan). Jos tutkinnon kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.)

Hae koulutukseen

Jatkuva haku avoinna:

Koulutuspaikat

Voit opiskella kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon Oulussa.