Työvalmentaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa esimerkiksi julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, järjestössä, yhdistyksessä tai säätiöllä. Toimit asiakaslähtöisesti ja tuet asiakasta yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa. Osaat toimia joustavasti moniammatillisissa verkostoissa ja asiakastyössä. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, joten sinulla tulee olla alalle soveltuva pohjakoulutus ja/tai työkokemusta.

 

Haluatko opiskella vammaisalan erityisohjaajaksi tai työvalmentajaksi?

Luovissa voit opiskella kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinnosta vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalaa, josta valmistut vammaisalan erityisohjaajaksi tai työvalmennuksen osaamisalaa, josta valmistut työvalmentajaksi.

Vammaisalan erityisohjaajana toimit hoito-, ohjaus- tai kuntoutustehtävissä erityistä tukea tarvitsevien kanssa.

Työvalmentajana voit toimia mm. ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, työ- tai työhönvalmentajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, työhönohjaajana, pajaohjaajana tai työtoiminnan ohjaajana.

Näin opiskelet Luovissa

Hyödynnämme opetuksessa Luovin asiantuntijoiden monipuolista osaamista erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelystä sekä työelämään ja palvelujärjestelmiin ohjaamisesta tarjoamillamme osaamisaloilla.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen lähiopetusta, etäopetusta, työelämässä oppimista ja itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen sisältyy enintään 3 lähipäivää syksyllä ja 3 lähipäivää keväällä. Lisäksi on etäopetusta klo 14-18 sovittuina päivinä. Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä, aidoissa työtehtävissä. Opintojen kestoksi on suunniteltu 1,5 vuotta. Lähi- ja etäpäivien määrä riippuu aikaisemmin hankitusta osaamisesta.

Teet opintojen aikana kehittämistehtävän työpaikalle. Lähipäivinä opiskelet Oulun yksikössä ja etäpäivät toteutetaan verkko-opetuksena hyödyntäen Microsoft Teamsia sähköisenä oppimisympäristönä tai työpaikalla toteutettavina tehtävinä, jotka opiskelija raportoi. Lisäksi koulutus sisältää työelämässä oppimista koulutussopimuksella ja/tai oppisopimuksella. Mikäli työskentelet alalla, koulutus suoritetaan oppisopimuksella. Koulutus on maksuton opiskelijalle.

Oma suunnitelma ohjaa kohti tavoitteitasi

Teemme kanssasi opintoihisi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Suunnitelmassasi sovimme yhdessä tavoitteistasi, kuinka kauan opintosi kestävät ja missä ja miten opiskelet. Opiskelun suunnittelussa huomioimme tutkinnon vaatimuksia vastaavan, aikaisemmissa opinnoissa, työssä tai muulla tavoin hankitun osaamisesi. Saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu seuraavasti:

Pakollinen tutkinnon osa molemmille osaamisaloille:
Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osp).

Osaamisalat, joista valitaan toinen:

1. Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 80-120 osp):

  1. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
  2. Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen (40 osp)
  3. Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
  4. tai valitaan lisäksi muista valinnaisista tutkinnon osista yksi (40 osp)

2. Työvalmennuksen osaamisala, työvalmentaja, 120 osp

Pakolliset tutkinnon osat (80 osp):

  1. Työvalmennus asiakasprosessissa (40 osp)
  2. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa (40 osp)

Lisäksi valitaan yksi valinnainen tutkinnon osa (40 osp)

Lisätietoja tutkinnon muodostamisesta ePerusteissa. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Valintaperusteet

Hae koulutukseen

Jatkuva haku avoinna:

  • Oulu, Opinnot alkavat 13.12.2021. Seuraavat aloituspäivät ovat 16.3.2022 sekä 7.6.22. Jatkuva haku Hae koulutukseen

Koulutuspaikat

Voit opiskella kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon Oulussa.