Vammaisalan erityisohjaaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa esimerkiksi julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, järjestössä tai työpajalla. Sinulla on hyvät ohjaustaidot, ongelmanratkaisukykyä ja pystyt toimimaan erilaisten ihmisten kanssa.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, joten sinulla tulee olla alalle soveltuva pohjakoulutus ja/tai työkokemusta.

 

Haluatko opiskella vammaisalan erityisohjaajaksi tai työvalmentajaksi?

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa. Luovissa voit opiskella seuraavia: vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalaa, josta valmistut vammaisalan erityisohjaajaksi tai työvalmennuksen osaamisalaa, josta valmistut työvalmentajaksi.

Vammaisalan erityisohjaajana toimit hoito-, ohjaus- tai kuntoutustehtävissä kehitysvamma-alalla.

Työvalmentajana voit toimia mm. ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, työ- tai työhönvalmentajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, työhönohjaajana, pajaohjaajana tai työtoiminnan ohjaajana.

Näin opiskelet Luovissa

Hyödynnämme opetuksessa Luovin asiantuntijoiden monipuolista osaamista erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelystä sekä työelämään ja palvelujärjestelmiin ohjaamisesta tarjoamillamme osaamisaloilla.

Koulutus sisältää 13 lähiopetuspäivää Oulussa, 5 verkko-opetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä, aidoissa työtehtävissä.

Teet opintojen aikana kehittämistehtävän työpaikalle. Lähipäivinä opiskelet Oulun yksikössä ja etäpäivät toteutetaan verkko-opetuksena hyödyntäen Microsoft Teamsia sähköisenä oppimisympäristönä tai työpaikalla toteutettavina tehtävinä, jotka opiskelija raportoi. Lisäksi koulutus sisältää työelämässä oppimista koulutussopimuksella ja/tai oppisopimuksella. Mikäli työskentelet alalla, koulutus suoritetaan oppisopimuksella. Koulutus on maksuton opiskelijalle.

Oma suunnitelma ohjaa kohti tavoitteitasi

Teemme kanssasi opintoihisi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Suunnitelmassasi sovimme yhdessä tavoitteistasi, kuinka kauan opintosi kestävät ja missä ja miten opiskelet. Opiskelun suunnittelussa huomioimme tutkinnon vaatimuksia vastaavan, aikaisemmissa opinnoissa, työssä tai muulla tavoin hankitun osaamisesi. Saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu seuraavasti:

Pakollinen tutkinnon osa molemmille osaamisaloille:
Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osp).

Osaamisalat, joista valitaan toinen:

1. Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 80-120 osp):rn

  rn t

 1. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
 2. rn t

 3. Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen (40 osp)
 4. rn t

 5. Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
 6. rn t

 7. tai valitaan lisäksi muista valinnaisista tutkinnon osista yksi (40 osp)
 8. rn

2. Työvalmennuksen osaamisala, työvalmentaja, 120 osp

Pakolliset tutkinnon osat (80 osp):rn

  rn t

 1. Työvalmennus asiakasprosessissa (40 osp)
 2. rn t

 3. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa (40 osp)
 4. rn

rnLisäksi valitaan yksi valinnainen tutkinnon osa (40 osp)

Lisätietoja tutkinnon muodostamisesta ePerusteissa.

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu alan osaaminen (koulutus, alan työkokemus, harrastukset)
 • Alalle soveltuvuus
 • Alalle vaadittava terveys SORA-lainsäädäntö huomioiden (Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa)
 • Alalle soveltuva pohjakoulutus ja/tai alan työkokemusta
 • Uudelleenkoulutuksen tarve

Hae koulutukseen

Jatkuva haku avoinna:

Koulutuspaikat

Voit opiskella kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon Oulussa.