Tarjoamme ohjaus­yhteistyötä

Voit pyytää meitä kumppaniksi ohjausyhteistyöhön asiakkaasi tai ohjattavasi hakusuunnitelmien laadintaan tai kertomaan Luovista ja opiskelumahdollisuuksista. Opastamme ja neuvomme myös vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Neuvomme ja opastamme vaativan erityisen tuen tarpeen arvioinnissa

Onko asiakkaasi tai ohjattavasi hakemassa Luoviin ja haluatte selvittää vaativan erityisen tuen tarvetta opiskeluun. Voit pyytää meiltä neuvoja tuen tarpeen tunnistamiseen ja tarvittavien tukimenetelmien tai -palvelujen suunnittelemiseen.

Mitä vaativa erityinen tuki on ja mitä se tarkoittaa opiskelijan arjessa?

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien joukosta löytyy monenlaisia tarinoita. Katso video vaativasta erityisestä tuesta (aukeaa uuteen välilehteen).

Katso mitä vaativa erityinen tuki on Luovissa.

RUORI-arviointimenetelmä

Luovissa on kehitetty RUORI-arviointimenetelmä, jonka avulla asiakas voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa arvioida vaativan erityisen tuen tarvetta opiskelussa. RUORI sisältää itsearvioinnin, RUORI-pelin, asiantuntija-arvioinnin sekä ohjauskeskustelu-lomakkeen. Tutustu RUORI-työkaluihin tai kysy RUORI-koulutuksista.

Järjestämme koulutusta ja konsultaatiota myös muista ohjauksen teemoista. Lue lisää ja tutustu Luovin asiantuntijapalveluihin.

RUORI Tunnistaa tuen tarpeen

Erilaisia tapoja saada tietoa Luovista etänä tai paikan päällä

Voimme pitää Luovin esittelyn esimerkiksi oppilaitoksenne tai työpaikkanne tilaisuudessa. Jos järjestätte esimerkiksi huoltajien tapaamisia, jatko-opintopäiviä tai muita ohjaustapahtumia, osallistumme myös niihin mielellämme. Voitte pyytää meitä mukaan myös opo-tunneille kertomaan Luovista. Esittelyt voidaan toteuttaa myös etäyhteyksien avulla.

Luoviin on mahdollista tulla tutustumaan myös paikan päälle. Katso Luovin opiskelupaikkakuntien sivuilta, mitä tutustumisvaihtoehtoja on tarjolla. Paikkakuntien sivuilla on tietoa myös erilaisista tapahtumista, joissa saat tietoa Luovista, koulutusvaihtoehdoista ja Luoviin hakemista.

Ota yhteyttä Luovin opiskelupaikkakunnille ja kysy lisää

Haku- ja neuvontapalveluiden opolta voit kysyä

  • Luovista ja koulutusvaihtoehdoista
  • miten Luoviin pääsee tutustumaan
  • Luovin etäesittelyjä esimerkiksi opo-tunneille
  • ohjausta ja neuvontaa vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen sekä RUORI-arvioinnin tekemiseen
  • ohjausta ja neuvontaa Luoviin hakemisessa.

Jaana Heikkinen, opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi