MENU

Monialaisen MENU Multicultural experiences – New Updates –liikkuvuushankkeen tavoitteena on kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista ulkomailla. Opiskelijoiden liikkuvuuden edistäminen on Luovin kansainvälisen toiminnan painopistealue.

MENU-hankkeen apurahansaajat ovat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, jotka suorittavat toisen asteen ammatillista perustutkintoa seuraavilla aloilla: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara- ja ympäristöala,  tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä kulttuuriala. Vaihtoon lähtijät ovat jatkavia opiskelijoita. Vaihdot toteutetaan pienissä ryhmissä ja mukana on aina vähintään yksi tukihenkilö Ammattiopisto Luovista.

Työssäoppimisen lisäksi hankkeen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita vieraiden kielten opiskeluun. He myös saavat omakohtaista kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa ympäristössä ja valmentautuvat tulevaisuuden työelämään. Vieraassa ympäristössä työskentely valmentaa ottamaan vastuuta omista valinnoista ja auttaa ymmärtämään oman työpanoksen merkityksen työprosessissa. Vaihtoon liittyy kotimaassa toteutettava kieli- ja kulttuurivalmennus, joka antaa perusvalmiudet kohdemaan kieleen ja auttaa ymmärtämään kulttuurien eroavaisuuksia.

Vuosina 2014 – 2016 toteutetaan yhteensä 36 opiskelijaliikkuvuutta ja kahdeksan tukihenkilön liikkuvuutta. Jaksot ovat pituudeltaan kahdesta neljään viikkoon.  Hankkeen partnerit ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita ja liikkuvuus on oppilaitosten kanssa vastavuoroista. Vaihdot toteutetaan Saksassa, Ranskassa, Kroatiassa ja Englannissa. Työssäoppiminen tapahtuu joko kumppaniorganisaatioiden yksiköissä (puutarhat, ravintolat) tai paikallisissa yrityksissä.

Opiskelijoiden kohdalla tuloksena on kasvanut itsetunto ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen työssäoppimisjaksolla ulkomailla. Lisäksi jakso vahvistaa opiskelijan kieli- ja sosiaalisia taitoja.

Hankkeen tuloksena on kokemusperäinen tieto erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä, mukana olevien ammattiopettajien vaihtama tietotaito oman alansa opetussuunnitelmista ja ammattitaitovaatimuksista sekä muille koulutuksenjärjestäjille levitettävissä oleva tukimateriaali erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisesta. Hankkeessa syntyvät raportit ja työkirjat hyödynnetään oppimisympäristöjen kehittämistyössä oppilaitoksissa.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.