HET2 – Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki – Eteenpäin reformissa!

Hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista aiheista erityisen tuen näkökulmasta. Koulutuksilla tuetaan ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen kehittämistä ja uusien toimintatapojen jalkauttamista oppilaitosten arkeen. Opetus- ja ohjaushenkilöstö saa valmiuksia ja arjen työkaluja henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt. Käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja järjestetään tarpeiden mukaan eri alueilla.

Hankkeen koulutusosiot

Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, 3 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään hakeutumisvaiheen ohjaukseen, jatkuvan haun toimintatapoihin, opiskelijan vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, henkilökohtaistami-sen käytänteisiin sekä monialaisessa yhteistyössä toimimiseen.

Osaavaa arviointia, 2 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-sen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeami-sen kysymyksiin.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla, 2 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus- ja toimintatapoihin, eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työpaikoilla sekä on-nistuneen työelämäyhteistyön käytänteisiin.

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa peda-gogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa).

 

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! –hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja muina toteuttajina ovat Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto. Hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

 

Ammattiopisto Spesian alueelliset toteutukset
Ammattiopisto Liven alueelliset toteutukset
Kiipulan ammattiopiston alueelliset toteutukset

Ammattiopisto Luovin asiantuntijapalvelut

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.