Erityisen hyvä opettajuus, 3 op

Ratkaisukeskeisyys, vahvuusperusteisuus ja positiivinen pedagogiikka ovat tärkeä osa opettajan työtä sekä opettajuutta. Näitä taitoja vahvistamalla voidaan saada hyviä tuloksia aikaan sekä yksilö- että ryhmätasolla. Jotta opettaja voi työssään toteuttaa ratkaisukeskeistä ja opiskelijoiden osallistavaa toimintaa, hänen tulee itse osata dialogisia taitoja ja kohtaamista.

Koulutuksessa perehdytään dialogisuuteen ja sen perusteisiin sekä harjoitellaan dialogisin menetelmin intensiivistä kuuntelemista ja kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutuksen tavoitteena on saada omia kokemuksia dialogisuudesta ja sen menetelmistä, soveltaa niitä omaan työhön sekä löytää työkaluja opiskelijan tai muun verkoston kohtaamiseen. Dialogiset taidot auttavat myös opettajaa reflektoimaan omaa toimintaansa ja opettajuuttaan sekä helpottavat työskentelyä tiimissä. Samalla opettaja oppii tunnistamaan itsestään ja muista vahvuuksia, käyttämään positiivisia ja dialogisia menetelmiä ryhmätilanteissa sekä vahvistamaan ohjaustaitoja.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähipäivää, joiden välissä osallistujat perehtyvät kirjallisuuteen ja työstävät omaa oppimistaan välitehtävän avulla. Koulutus on toiminnallinen ja osallistava.

Kouluttaja: Seija Tuomisto KM, ammatillinen erityisopettaja, työnohjaaja
Kohderyhmä: opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä tiimivastaavat ja lähiesimiehet

Koulutus Keski-Pohjanmaalla: 1. lähipäivä 2.9.2019 Kannus, 2. lähipäivä 30.9.2019 Kokkola
Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus Helsingissä: lähipäivät 23.9. ja 11.11.2019 
Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutus Tampereella: lähipäivät 28.10. ja 2.12.2019 
Ilmoittaudu koulutukseen

Ajankohtaiswebinaari teemalla erityisen hyvä opettajuus

Webinaarin voit katsoa tästä linkistä.

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja muina toteuttajina ovat Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto. Hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.