Laatu vieköön! – Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Laatu vieköön! –hankkeessa päivitetään vuonna 2014 tehdyt Laatu-katti vieköön laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja opiskelijoille perehdytysmateriaalit ottaen huomioon laki ammatillisesta koulutuksesta, muutokset opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa ja ammatillisen koulutuksen reformi. Päivitys tehdään hankekumppaneiden yhteisenä työnä. Lisäksi yhteisenä työnä tarkiste-taan ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, AMEOn tuloksellisuus ja vaikuttavuus mittarit ja määri-tetään em. lakien ja reformin edellyttämät uudet mittarit ja niiden käyttöönotto.

Hankkeen hankekumppanikohtaiset ammatilliseen erityisopetukseen kohdentuvat tavoitteet ovat:

• Nivelvaiheiden yhteistyön laadun arviointi, Aitoon koulutuskeskus
• Osaamisen arviointi osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto
• Työelämäpalautteen hankkimisen uudet toimintatavat, Keskuspuiston ammattiopisto
• Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen yhdistyneessä organisaatiossa reformin mukaisesti. Ammattiopisto Spesia

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja hankkeen kesto on 1.1. -31.12.2018. Hankekumppanit ovat

• Ammattiopisto Luovi, hankkeen koordinaattori
• Aitoon koulutuskeskus
• Keskuspuiston ammattiopisto
• Kiipulan ammattiopisto
• Ammattiopisto Spesia

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.