Muutoksen tekijät – Erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntijakoulutus

Hankkeessa vahvistetaan ammatillisten erityisopettajien ja muiden ammatillisen koulutuksen kehittäjien, koordinoijien ja asiantuntijoiden osaamista erityisen tuen, ohjauksen ja henkilökohtaistamisen teemoista, valmiuksia konsultoivassa roolissa ja verkostoissa toimimiseen sekä valmiuksia oman työn, työyhteisön ja organisaation kehittäjän ja “muutosagentin” roolissa toimimiseen.

Koulutus koostuu kolmesta 5 op:n moduulista, jotka toteutetaan vuoden 2020 aikana. Koulutuskokonaisuus on prosessi, jonka aikana osallistujat kehittävät sekä omaa asiantuntijuuttaan että oman oppilaitoksensa prosesseja, toimintamalleja tai käytänteitä tarpeen mukaisesti. Osana koulutusta vahvistetaan verkostoja ja yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Valmennus toteutetaan kolmella eri alueella samansisältöisenä. Alueet ja verkostopäivien toteutuspaikkakunnat ovat Oulu, Rovaniemi tai Kemi ja Joensuu. Sisältö perustuu osallistujien tarpeisiin ja suunnitellaan yhteistyössä, joten juuri nyt on todella hyvä aika tulla mukaan!

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntija, 5 op (kevät 2020)
Tässä osiossa osallistuja määrittelee omat ja oman organisaationsa kehittämistarpeet Oamkin ja Luovin asiantuntijoiden tuella. Omaa asiantuntijuutta kehitetään räätälöidysti organisaatiokohtaisilla ja alueellisilla valmennuksilla, konsultaatioilla sekä webinaareilla. Webinaarien teemoja voivat olla esimerkiksi pedagoginen hyvinvointi, oppilas- ja opiskeluhuoltolain soveltaminen, mukauttaminen/poikkeaminen, henkilökohtaistamisen taito ja osallisuuden edistäminen koulutuksenjärjestäjän prosesseissa, positiivinen pedagogiikka työorientaationa.

Verkostopäivät:
Oulu 4.2.2020
Rovaniemi tai Kemi 3.2.2020
Joensuu 11.2.2020

Konsultoiva ja verkostoituva asiantuntija, 5 op. (kevät 2020)
Tässä osiossa osallistuja kehittää valmiuksia toimia verkosto- ja työelämäyhteistyössä sekä konsultoivassa roolissa omassa oppilaitoksessa. Osiossa otetaan haltuun tätä tukevia menetelmiä ja lähestymistapoja oman tarpeen mukaisesti organisaatiokohtaisilla ja alueellisilla valmennuksilla, konsultaatioilla sekä webinaareilla, kuten esimerkiksi dialogiset ja ratkaisukeskeiset menetelmät; positiivisen psykologian lähestymistavat; pedagoginen konsultaatio sekä vertaisryhmämentorointi.

Verkostopäivät:
Oulu 23.4.2020
Rovaniemi tai Kemi 20.4.2020
Joensuu 21.4.2020

Asiantuntija oman työn ja työyhteisön kehittäjänä, 5 op (syksy 2020)
Tämän osion tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista ja valmiuksia toimia oman työn, työyhteisön ja organisaation kehittäjänä sekä myönteisen muutoksen ”agenttina” ja asennevaikuttajana. Osiossa perehdytään organisaation muutosprosesseihin sekä menetelmiin, joiden avulla on mahdollista edistää yhteisöllistä oppimista ja myönteistä ilmapiiriä muutoksessa. Osio sisältää alueellisesti ja organisaatiokohtaisesti räätälöitävää valmennusta, konsultaatiota sekä webinaareja, joiden kautta otetaan haltuun positiivista organisaatiota, organisaation oppimista sekä myönteistä toimintakulttuuria kehittäviä työskentelymenetelmiä, erityisesti fasilitointia.

 

Hankeen verkostopäivät, konsultaatiot ja sparraukset toteutetaan Ammattiopisto Luovin ja Oulun Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hankkeessa syntyy erityisen tuen, ohjauksen ja opiskeluhuollon prosesseja ja toimintamalleja; asiantuntijoiden tehtävän ja roolin määrittelyjä sekä pysyviä yhteistyömuotoja oppilaitoksen sisällä sekä verkostoissa.

Hanke toteutetaan Oulun Ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Luovin asiantuntijoiden yhteistönä konsultoiden ja kehittämisen tapoja mallintaen. Hanketta koordinoi OAMK ja s toteutetaan ajalla 13.4.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Ammattiopisto Luovin asiantuntijapalvelut

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.