Osaamislautaset – osaavaa työvoimaa ravintola- ja catering-alalle

Hankkeen tavoitteena on ollut uudistaa ammatillisen koulutuksen toteutusta osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi. Kehittämisen keskiössä on ollut yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen joustavasti siten, että sekä opiskelijan että työelämän tarpeet tulevat huomioiduksi. Työllistymisen merkitystä osaamisen hankkimisen lähtökohtana on haluttu nostaa yhä keskeisemmäksi. Lisäksi työllistyminen on merkittävä motivaatiota lisäävä tekijä koulutukseen hakeutumisessa ja osaamisen hankkimisessa.

Pohjois-Suomessa toimivilla palvelualojen (erityisesti matkailu- ja ravintolapalvelujen) yrityksillä on sesonkiaikaan pula osaavista työntekijöistä. Työvoimapula on muodostunut jopa suurimmaksi ongelmaksi matkailualan kehityksen kannalta. Samaan aikaan työttömyysprosentti Lapissa on selvästi koko maata korkeampi. Majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä matkailupalvelut ovat toimialoista myönteisimmin kehittyvien joukossa. Ongelmana on ollut, että työttöminä olevien henkilöiden osaaminen ei vastaa työllistävien alojen tarpeita, toisaalta osaavillekaan työntekijöille ei ole sesongin ulkopuolella usein tarjolla osaamista vastaavaa työtä, mikä vähentää kiinnostusta kouluttautua alalle tai hakeutua työhön Pohjois-Suomeen.

Hankkeessa kehitetyt pedagogiset yhteistyömallit perustuvat yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden tunnistamiseen ja yhteistyöhön koulutukseen ohjaavien tahojen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Lähtökohtana koulutuksen markkinoinnille sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilöllisen opintopolun suunnittelulle on työelämässä tarvittavan osaamisen hankkiminen ja työllistyminen. Työllistymistä korostava näkökulma huomioi sekä opiskelijan osaamistarpeet että työnantajan tarpeet, kun aiemmin painotus on ollut opiskelijan yksilöllisissä osaamistarpeissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet pähkinänkuoressa:

 1. Kartoitetaan ja dokumentoidaan Pohjois-Suomessa toimivien ravintola- ja catering-alan yritysten työvoima- ja osaamistarpeet. Kootaan digitaalisia ”osaamislautasia” havainnollistamaan, mitä tutkintoja / tutkintojen osia suorittamalla työllistyminen yritykseen / yrityksiin mahdollistuu.
 2. Kehitetään hakeutumisvaihetta ohjaamaan koulutustarjontaa ja hakeutumisvaiheen toimenpiteitä:
  • Koulutustarjonnan ja koulutusmarkkinoinnin suunnittelu yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden sekä ”osaamislautasten” mukaisesti hakijoille ja koulutukseen ohjaaville tahoille.
  • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
  • Hakeutumisvaiheen neuvonnan ja ohjauksen menettelytapojen ja työvälineiden kehittämine
 3. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä yritysten kanssa (joustavat koulutus- ja oppisopimusyhdistelmät, vaihtelevat opiskelu- ja työjaksot sesongin tarpeiden mukaisesti, vuorottelu eri yritysten toimintaympäristöissä ym.)
 4. Oppimisen ja ohjauksen tukemisen, osaamisen osoittamisen ja arvioinnin digitaalisten ratkaisujen sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen hankeverkostossa ja yhteistyöyrityksissä.
  • Analysoidaan tarpeet ja haasteet (oppilaitos, opiskelija ja työpaikka), joihin digitaalisilla ratkaisuilla halutaan vastata.
  • Valitaan yhteistyössä opiskelijan ja yrityksen kanssa pilotoitavaksi oppimisen ja ohjauksen tuen välineitä
 5. Hankkeen aikana kehitettyjen yksilöllisten opintopolkujen toteutusmallien ja pedagogisten yhteistyömallien kuvaaminen ja levittäminen.

Osaamislautaset-hankkeessa tuotettua materiaalia:

Osaamislautaset-hankkeen toiminta ja tulokset (prezi-esitys)

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat
Osaamislautaset hankkeessa yhteistyössä paikallisen työelämän kanssa tehdyt paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat. Tutkinnon osat ovat käytössä kaikilla hankkeessa mukana olleilla koulutuksenjärjestäjillä.

Tutustu tutkinnonosaan ”Lappilainen lähiruoka ja paikalliskulttuuri” tästä linkistä

Tutustu tutkinnonosaan ”Lappilainen vieraanvaraisuus” tästä linkistä

Tutustu tutkinnonosaan ”Pienen majoitusyrityksen palvelut” tästä linkistä

Tutkinnonosa-kortit
Jokaisessa tutkinnonosa-kortissa on QR-koodi, joka vie opetuksen järjestäjän E-perusteet sivustolle. Kortteja voi käyttää monipuolisesti sekä markkinoinnin, opinto-ohjauksen että työelämäjakson suunnittelun ja arvioinnin tukena. Kortteja on helppo pitää mukana. Ne ovat myös hyvin havainnollistavia sekä QR-koodin takaa löytyvä tieto on aina ajantasaista. Kortit eivät näin myöskään sisällä vanhaa tietoa ja ovat myös ekologisia.

Osaamislautasissa on tehty kortteja seuraavien tutkintojen tutkinnonosista.
Ammattiopisto Luovi: Ravintola- ja Cateringala, Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Ammattiopisto Lappia: Ravintola- ja Cateringala, Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Matkailuala
Koulutuskeskus Redu: Ravintola- ja Cateringala, Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Matkailuala

Työpaikkaohjaus-kortit
Työpaikkaohjauskorteissa on QR-koodi, joka vie jokaisen koulutuksenjärjestäjän työelämäjaksojen järjestämisen omalle tietosivulle sekä ohjaan.fi -sivustolle. Korttinippu in kehitetty yhdessä työelämän edustajien kanssa käytännölliseksi aputyökaluksi, joka kulkee työpaikkaohjaajan mukana helposti ja sen avulla on vaivatonta hakea tarvitsemaansa tietoa työelämän arjessa. QR-koodin takaa löytyvä tieto on aina ajantasaista. Kortit eivät näin myöskään sisällä vanhaa tietoa ja ovat myös ekologisia.

Osaamislautasissa tehdyt kortit:
Työelämäyhteistyö
-Työpaikkaohjaajan rooli
– Työkalupakki
– Arjen ohjaushaasteita

Työpaikkaohjauskortit

 

Hanketta rahoitti Opetushallitus. Hankkeen koordinaattorina toimi Ammattiopisto Luovi, ja hankekumppaneina toimivat Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.