Osaamislautaset – osaavaa työvoimaa ravintola- ja catering-alalle

Hankkeen tavoitteena on  uudistaa koulutuksen toteutusta ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi. Kehittämistarpeena nähdään yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen joustavasti siten, että sekä opiskelijan että työelämän tarpeet tulevat huomioiduksi. Työllistymisen merkitystä osaamisen hankkimisen lähtökohtana halutaan nostaa yhä keskeisemmäksi. Sen nähdään myös merkittävänä motivaatiota lisäävänä tekijänä koulutukseen hakeutumisessa ja osaamisen hankkimisessa.

Lähtökohtana on tilanne, jossa Pohjois-Suomessa toimivilla palvelualojen (erityisesti matkailu- ja ravintolapalvelujen) yrityksillä on sesonkiaikaan pula osaavista työntekijöistä. Työvoimapula on muodostunut jopa suurimmaksi ongelmaksi matkailualan kehityksen kannalta. Samaan aikaan työttömyysprosentti Lapissa on selvästi koko maata korkeampi. Majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä matkailupalvelut ovat toimialoista myönteisimmin kehittyvien joukossa. Ongelmana on, että työttöminä olevien henkilöiden osaaminen ei vastaa työllistävien alojen tarpeita, toisaalta osaavillekaan työntekijöille ei ole sesongin ulkopuolella usein tarjolla osaamista vastaavaa työtä, mikä vähentää kiinnostusta kouluttautua alalle tai hakeutua työhön Pohjois-Suomeen.

Hankkeessa kehitettävät pedagogiset yhteistyömallit perustuvat yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden tunnistamiseen ja yhteistyöhön koulutukseen ohjaavien tahojen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Lähtökohtana koulutuksen markkinoinnille sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilöllisen opintopolun suunnittelulle on työelämässä tarvittavan osaamisen hankkiminen ja työllistyminen. Työllistymistä korostava näkökulma huomioi sekä opiskelijan osaamistarpeet että työnantajan tarpeet, kun nykyisin painotus on opiskelijan yksilöllisissä osaamistarpeissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet pähkinänkuoressa:

 1. Kartoitetaan ja dokumentoidaan Pohjois-Suomessa toimivien ravintola- ja catering-alan yritysten työvoima- ja osaamistarpeet. Kootaan digitaalisia ”osaamislautasia” havainnollistamaan, mitä tutkintoja / tutkintojen osia suorittamalla työllistyminen yritykseen / yrityksiin mahdollistuu.
 2. Kehitetään hakeutumisvaihetta ohjaamaan koulutustarjontaa ja hakeutumisvaiheen toimenpiteitä:
  • Koulutustarjonnan ja koulutusmarkkinoinnin suunnittelu yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden sekä ”osaamislautasten” mukaisesti hakijoille ja koulutukseen ohjaaville tahoille.
  • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
  • Hakeutumisvaiheen neuvonnan ja ohjauksen menettelytapojen ja työvälineiden kehittämine
 3. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä yritysten kanssa (joustavat koulutus- ja oppisopimusyhdistelmät, vaihtelevat opiskelu- ja työjaksot sesongin tarpeiden mukaisesti, vuorottelu eri yritysten toimintaympäristöissä ym.)
 4. Oppimisen ja ohjauksen tukemisen, osaamisen osoittamisen ja arvioinnin digitaalisten ratkaisujen sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen hankeverkostossa ja yhteistyöyrityksissä.
  • Analysoidaan tarpeet ja haasteet (oppilaitos, opiskelija ja työpaikka), joihin digitaalisilla ratkaisuilla halutaan vastata.
  • Valitaan yhteistyössä opiskelijan ja yrityksen kanssa pilotoitavaksi oppimisen ja ohjauksen tuen välineitä
 5. Hankkeen aikana kehitettyjen yksilöllisten opintopolkujen toteutusmallien ja pedagogisten yhteistyömallien kuvaaminen ja levittäminen.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen koordinaattorina toimii Ammattiopisto Luovi, ja hankekumppaneina ovat Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.