Ammatillisen erityisopetuksen alueelliset verkostot

Projektin tavoitteena oli luoda ja vahvistaa ammatillisten oppilaitosten alueellisia erityisopetuksen verkostoja sekä oppilaitosten sisäisiä verkostoja ja vastata siten ammatillisten oppilaitosten muuttuvan toimintaympäristön, inklusiivisen koulutuksen ja erityisopettajan uusien osaamisvaatimusten tuomiin haasteisiin.

Projektin alussa tehtiin selvitys Itä-Suomen/Kainuun, Pohjanmaan sekä Pohjois-Suomen ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen kehittämisen sekä verkostoitumisen tarpeista ja välineistä alueen oppilaitosten erityisopetuksesta vastaavien henkilöiden ja heidän esimiestensä kanssa. Selvityksen pohjalta kehitettiin erityisopetuksen alueellista verkostoyhteistyön mallia, jonka avulla vahvistetaan erityisopettajien osaamista, ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen (verkkokeskustelut, verkkoluennot, blogit, verkkopohjainen kysymyspalsta). Kolmantena toimenpiteenä perustettiin alueelliset erityisopetuksen verkostot Itä-Suomen/Kainuun, Pohjanmaan sekä Pohjois-Suomen alueille.

Projektiin sisältyi seuraavat koulutusosiot:

1. Erityisopetuksen alueelliset kehittämistarpeet (1 op)
2. Alueellisen erityisopetuksen kehittäminen (4 op)
3. Verkostoituva erityisopettaja (1 op)

Projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja se toteutettiin Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen -rahoituksella 1.4.2014-31.5.2015.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.