Erityisen hyvän opetuksen aika

Projektissa kehitettiin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa sekä edistää opetushenkilöstön ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Projektissa kehitettiin

  • osallistujien osaamista kohdata ja ohjata opiskelijoita sekä tunnistaa ongelmatilanteita, kykyä puuttua ja ohjata ratkaisuihin. Erityisenä painopisteenä oli uudistuvan nivelvaihekoulutuksen (ns.VALMA-koulutuksen) -moduulien toteuttamisessa tarvittavan osaamisen lisääminen, joka liittyy oppimisen, sosiaalisten taitojen, arjen hallinnan ja toimintakyvyn tukemiseen.
  • yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa inklusiivisen, esteettömän ja hyvinvoivan oppimisympäristön saavuttamiseksi huomioiden toteutuksessa uudistuvan opiskelija- ja oppilashuoltolain edellyttämät painopisteet ja muutokset.
  • osallistujien valmiuksia edistää sekä henkilökohtaista että työyhteisön hyvinvointia ja voimavaroja.
  • työyhteisöllistä sekä oppilaitosten välistä osaamisen jakamista ja vertaiskehittämistä, jolloin hankkeessa kehitettiin myös alueellista oppilaitosten välistä sekä moniammatillista yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorisotakuun toteutumiseksi.

Projektissa toteutettiin seuraavat koulutuskokonaisuudet:

Opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen
1. Tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen 2 op
2. Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ajattelu- ja toimintatapa opetus- ja ohjaustyössä (VoiRa) 3 op

Arkeen hallintaa
1. Arkeen hallintaa – neuropsykiatrisen valmennuksen keinoin 4 op
2. “Olen varautunut jokaiseen päivään. Huomiseenkin.” – haastavan käyttäytymisen kohtaaminen 2 pv

Oppimisen taidot yksilönä ja ryhmässä
1. Oppimisen taitojen vahvistaminen 3,5 pv
2. “Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan” – ryhmäyttäminen pedagogisena työkaluna 2 pv

Hyvällä mielellä –yhteistyötä ja toimintamalleja / Hyvinvoiva oppimisympäristö 4 op

Projekti toteuttiin 1.4.2014-31.12.2015 Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen -rahoituksella. Projektia koordinoi Validia ammattiopisto ja muina toteuttajina ovat Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.