Erityistä tukea tarvitsevat työttömät työelämään – selvitysprojekti työttömien ohjauspalvelun tarpeesta

Projektin tavoitteena oli asiakkaiden tarkempi oppimisen ja tuen tarpeiden määrittäminen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista; kartoitukseen tarvitaan lisätyökaluja ja välineitä millä voidaan lähteä arvioimaan oppimista ja tuen tarpeita monipuolisesti asiakasnäkökulmasta. Tavoitteena oli tukea työvoimakoulutukseen osallistuvaa nuorta, jotta opinnot etenisivät suunnitelman mukaan sekä määritellä erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tuen tarve ja laatu, jotta opinnot sujuisivat.

Projektin tuotoksena syntyi sähköinen kyselyjärjestelmä, jota käytettiin osana työvoimakoulutuksen rekrytointiprosessia. Järjestelmän avulla ohjauksen ja tuen tarve saatiin kartoitettua. Selvitys ja kartoitusvaiheen tiedon kerääminen onnistui hyvin. Valittu kyselypohja toimi helposti ja joustavasti, kyselyjen teemat muodostuivat loogiseksi kokonaisuudeksi. Kyselypohjaa tarkentamalla voidaan lähteä käyttämään laajemmin aikuisten oppijoiden tausta-ja tilannekartoituksissa. Tämä voi osaltaan antaa tarvittavaa tietoa koulutuksen toteuttajille. Projektissa syntyivät neljän eri teeman kyselyt.

Projektin tuotokset näyttäytyivät asiakasprofiili kartoituksen edelleen kehittämisenä. Kevään 2008 aikana sovittiin miten välinettä tullaan käyttämään syksyn 2008 aloittavien opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisen prosessissa. Projektin vaikutuksena syntyi yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa työskentelevien toimijoiden välillä. Toimijat edustivat palvelun rahoittajia ja palvelujen tuottajia. Projektin päätyttyä tehtyä mallia esiteltiin yhteistyökumppaneille. Kyselymalli on vapaasti eri toimijoiden käytettävissä.

Projekti toteutettiin ajalla 19.11.2007–31.3.2008 ja sen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka myönsi Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus. Projektin toteuttaja oli Ammattiopisto Luovi/Aikuiskoulutuskeskus.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.