Esteetön amis

Projektin tavoitteena on lisätä oppimisympäristöjen asenteellisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden toteutumista tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppilaitosten esteettömyyden parantaminen lisää opiskelijoiden sitoutumista ja motivaatiota opiskeluun ja vähentää osaltaan opiskelun keskeyttämistä ja mahdollista syrjäytymiskehitystä.

Projektin kohderyhmänä on osallistuvien oppilaitosten henkilöstö, johdon edustajat ja opiskelijat. Laajempana kohderyhmänä ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

Luovin tehtävänä on vahvistaa ammatillisen erityisopetuksen konsultatiivista roolia tavallisten ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen kehittämistyössä. Luovi tarjoaa yhteistyökumppaninsa Seinäjoen koulutuskuntayhtymän (Sedu) opetushenkilöstölle konsultaatiota opiskelijoiden kohtaamisesta ja ohjaamisesta sekä tuen tarjoamisesta erityisesti mielenterveyskuntoutujaopiskelijoille. Konsultaation tarkoituksena on lisäksi vahvistaa opiskelijahuollon ja opetushenkilöstön yhteistyötä sekä auttaa löytämään ulkoisia verkostoja osaksi opiskelijan kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä.

Projekti toteutetaan 1.9.2011-31.12.2012 ja sen rahoittaa Opetushallitus. Projektia hallinnoi Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. Luovi on projektissa yhteistyökumppanina kahdeksan muun oppilaitoksen kanssa, jotka muodostavat kumppanuusparit seuraavasti:
• Keskuspuiston ammattiopisto ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
• Ammattiopisto Luovi ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
• Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia
• Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä Keuda ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia
• Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennyskoulutus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.