Hyvä amis – hyvinvoiva oppilaitos

Hyvä amis – hyvinvoiva oppilaitos -projektissa kehitettiin kouluyhteisöä oppimisympäristönä, jossa opiskelijat saavat lisää valmiuksia hyvinvoinnin edistämiseen ja toisten kanssa toimimiseen. Kehittämisen painopiste oli kiusaamisen ehkäisyssä ja vertaissovittelumallin pilotoinnissa Luovin Liperin yksikössä ja Kuopion toimipisteessä.

Vertaissovittelua on toteutettu vuodesta 2000 alkaen 360 koulussa, 86 paikkakunnalla. Koulusovittelu on aloitettu toisen asteen oppilaitoksissa 2010. Sovittelutoiminnan taustalla on restoratiivinen lähestymistapa. Sillä tarkoitetaan keskustelua, toimintoja ja menetelmiä, joissa osapuolet kohtaavat turvallisessa ympäristössä, pyrkivät korjaamaan tapahtuman tuottaman harmin ja palauttamaan ihmissuhteet ennalleen). Sovittelu on käytössä laajasti myös yhteiskunnan eri alueilla, esimerkkinä riita- ja rikosasioiden sovittelu, työyhteisösovittelu ja kansainvälinen sovittelu.

Vertaissovittelu on menetelmänä yksinkertainen ja siinä on selkeä kaava. Sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat ristiriitatilanteessa olevia opiskelijoita löytämään itse ratkaisunsa. Sovittelijoiden tueksi koulutetaan sovitteluohjaajia sekä perehdytetään koulun muuta henkilökuntaa.

Hyvä amis – hyvinvoiva oppilaitos -projektia koordinoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Projekti toteutettiin 1.9.2011- 31.8.2013 välisenä aikana Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.