Hyviä käytäntöjä läpäisyn tehostamiseen

Projektin tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti ammatinvalinnan- ja uraohjauksen, nivelvaihekoulutuksen ja työelämävalmennuksen tavoittavuutta, laatua ja tehokkuutta. Tavoitteena on myös vahvistaa erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden valmiuksia opintouran hallintaan ja työelämään siirtymiseen sekä ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja työelämästä syrjäytymistä.

Projektin kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista, ammatillista opinto-ohjaajakoulutusta sekä opintouran hallintaan liittyviä opetusmenetelmiä kehitetään yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Luovi osallistuu Työterveyslaitoksella kehitettyjen Koulutuksesta työhön ja Kohti työelämää -ohjausmenetelmien kehittämiseen, uusien harjoitusten pilotointiin, ohjaajakoulutusten toteuttamiseen ja arviointiin ammatillisen erityisopetuksen osalta. Menetelmien elinkaarta ja levinneisyyttä vahvistetaan sisällyttämällä ne ammatilliseen opinto-ohjaajakoulutukseen. Uusia harjoituksia kokeilevina henkilöinä toimivat työhönvalmentajat, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja opiskelijahuollon asiantuntijat. Työskentelyn aikana päivitetään Kohti työelämää -menetelmän ohjaajan käsikirja ja osallistujan työkirja. Lisäksi Ammattiopisto Luovi osallistuu Koulutuksesta työhön ja Kohti työelämää -menetelmien käyttöönottoa edistävien sähköisten palvelujen sisällön suunnitteluun erityisryhmien ohjaamista käsittelevän osuuden kohdalla.

Projekti toteutetaan 28.9.2011–31.12.2012 välisenä aikana ja sen rahoittaa Opetushallitus. Projektin koordinaattorina toimii Hyria Koulutus Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat Työterveyslaitos ja Helsinki Business College Oy.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.