JOBI3

Projektin tavoitteena oli kehittää koulutuksen järjestäjien toimintajärjestelmiä yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen edistämiseksi sekä edistää tutkintojen työelämälähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden toteutumista.

Tavoitteena oli
– opetuksen järjestämiseen liittyvien rajoitteiden purkaminen niin, että opiskelija voi ongelmattomasti tehdä yksilöllisiä valintoja, välineinä mm. opintojen jaksotus, tarjonta ja sijoittelu siten, että opintojen yksilöllinen valinnaisuus ja joustavuus toteutuvat mahdollisimman laajasti.
– opetuksen järjestämiseen liittyviä rajoitteiden purkaminen tiimiopettajuuden mahdollistamiseksi.
– hallinnon järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen siten, että opiskelijan ohjaus joustaviin ja yksilöllisiin opinpolkuihin tehostuu.

Opetuksen järjestämistä koskevat kehittämistavoitteet olivat:
– tutkinnon osien osaamisperusteisuuden ja työelämälähtöisyyden toteuttaminen
– osaamisperusteisen opetuksen sekä monipuolisten opetusmenetelmien tukeminen
– tiimi- eli rinnakkais- ja kumppanuusopettajuuden vahvistaminen
– erityisryhmien tarpeiden huomioiminen, mm. erilaisten oppimistapojen ja –menetelmien edistäminen.

Luovi toteutti projektissa seuraavat toimenpiteet:
1. Perehdyttiin verkostokumppaneiden modulointimalleihin (Sedu, Osao ja Salpaus).
2. Perehdyttiin erilaisiin Luovissa käytössä oleviin opetuksen järjestämisen malleihin haastattelemalla yksikönjohtajat.
3. Luovuttiin alkuperäisestä tavoitteesta kehittää moduloinnin tai teemoittamisen kautta opetustarjotinta, koska todettiin sen edellyttävän isompaa opiskelijamassaa kuin Luovin eri yksiköissä on, ja keskityttiin kehittämään vuosiluokkaan sitomatonta opetusta mm. tunnistamalla toisiinsa liittyviä osaamisalueita ja mallintamalla opetussuunnitelmiin rakenne. Tuotettiin kolmelle alalle vuosiluokkaan sitomattoman opetuksen toteuttamistavan kuvaukset: liiketalous (Oulu), av-viestintä (Hki) ja tieto- ja tietoliikennetekniikan pt (Oulu).

JOBI 3 -projekti toteutettiin 25.11.2013-30.6.2015 välisenä aikana Opetushallituksen rahoituksella ja sitä hallinnoi koulutuskeskus SEDU. Kumppaneita olivat Ammattiopisto Luovin lisäksi Kainuun ammattiopisto, Kaustisen Evankelinen Opisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Optima, Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Vaasan ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.