Kehittämiskumppanuudella vaikuttavuutta ammatilliseen erityisopetukseen

Projektin tavoitteena on lisätä ammatillisen erityisopetuksen osaamista järjestämällä opettajavaihtoja projektissa mukana olevien oppilaitosten välillä. Projektiin osallistuvan ammatillisen erityisoppilaitoksen opettaja ja kumppanina toimivan yleisen ammattioppilaitoksen opettaja muodostavat alueellisen kehittämistyöparin.

Projektissa kartoitetaan oppilaitoksissa ja hankkeissa hyviksi havaittuja koulutuksen keskeyttämistä ehkäiseviä toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja. Valittuja toimintamalleja ja työkäytänteitä kokeillaan käytännössä. Kokeilujen ja niiden vaikuttavuuden arvioinnin perusteella muokataan työkäytäntöjä, toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja oppilaitosten tarpeisiin ja toimintaan sopiviksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää, luoda ja toteuttaa esteettömyyttä lisääviä toimenpiteitä oppilaitoksissa. Ammattioppilaitoksissa opiskelevia nuoria ja aikuisia osallistetaan käytäntöjen luomiseen ja toteuttamiseen.

Hyväksi havaitut, opitut tai testatut toimintamallit ja käytänteet kootaan yhteen jaetavaksi ja levitettävksi eteenpäin.

Projekti toteutetaan 1.9.2011- 31.12.2012 välisenä aikana ja sen rahoittaa Opetushallitus. Projektia koordinoi Bovallius-ammattiopisto. Yhteistyökumppaneina toimivat Keskuspuiston ammattiopisto, Jyväskylän ammattiopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti, Amiedu, Oulun Palvelualan oppilaitos ja Lieksan kristillinen opisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.