Koulutuspolku

Merikosken ammatillinen koulutuskeskus hallinnoi Koulutuspolku-hanketta, joka oli Oulun seudun erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojenohjauksen kehittämishanke. Koulutuspolku toteutettiin osana valtakunnallista oppilaanohjauksen kehittämishanketta, joka oli yksi Opetushallituksen kärkihankkeista. Hanke aloitettiin vuonna 2004, ja toiminta jatkui vuoteen 2007.

Tavoite

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää seutukunnallista ja alueellista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien nuorten opintojen- ja ammatinvalinnanohjauksessa sekä kehittää menetelmällisesti ja sisällöllisesti oppilaan- ja opintojenohjausta koulutuksen eri vaiheissa. Tavoitteena oli myös ohjauksen hyvien käytänteiden ja toimintamallien levittäminen.

Painopistealueet

Koulutuspolun nivelvaiheiden tukiprosessien kehittäminen Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen liittyvä täydennyskoulutus ja konsultaatio Eri koulujen ja hallinnonalojen välinen ohjausyhteistyö Yhteistyö

Hankkeessa tehtiin kumppanuusyhteistyötä eri oppilaitosten ja hallinnonalojen sekä muiden oppilaanohjauksen kehittämishankkeen osahankkeiden ja Jyväskylän ammattiopiston hallinnoiman erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaukseen keskittyvän Equal-hankkeen kanssa.

Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen lisäksi Koulutuspolku-hankkeeseen osallistuvat seuraavat perusopetuksen erityiskoulut: Heinätorin koulu, Kajaanintullin koulu, Leinonpuiston koulu, Merikartanon koulu, Sairaalanrinteen koulu ja Santamäen erityiskoulu. Mukana olevat oppilaitokset edustivat erityisopetuksen eri toiminta-alueiden asiantuntemusta, mikä mahdollisti eri syistä aiheutuvien tuen ja ohjauksen tarpeiden huomioimisen oppilaan- ja opintojenohjauksen kehittämisessä.

Tuloksia

Nivelvaiheen ohjauksen toimintamalli
• nivelvaiheen ohjauksen eri muotojen kuvaus edeten kaikille tarjottavasta ohjauksesta yksilöllisiin tukitoimiin
• erilaisten ohjauspalveluiden porrastus opiskelijan ohjauksen tarpeen mukaan

SiirtoHOJKS-kaavake perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välisen tiedonkulun välineeksi siirtymävaiheen yhteistyössä
• perusopetuksen jälkeisen koulutuksen järjestämisen kannalta olennaiset tiedot opiskelijan erityisopetuksen perusteesta, psykososiaalisesta tilanteesta ja terveydentilasta, peruskoulussa noudatetusta opetussuunnitelmasta sekä opiskelijan aikaisemmasta koulumenestyksestä ja jatkosuunnitelmista
• hakijan ja huoltajan yhteystiedot sekä lähettävän ja vastaanottavan koulun yhteystiedot, jotta saattaen vaihtaminen toimii käytännössä
• siirtoHOJKS mahdollistaa tukitoimien tarjoamisen heti opintojen alkuvaiheesta lähtien ja se toimii myös koulutuksen keskeyttämisen ennaltaehkäisyn välineenä.

Projektin tuottamaa materiaalia

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus – kalvosarja
• Opiskelijan määrittely erityisopiskelijaksi
• Opiskelijavalinta ammatillisessa erityisopetuksessa
• Erityisopetuksen tarpeiden koulukohtainen arviointityökalu
• Esimerkki oppilaitosyhteistyön toteutuksen toimintamallista
• SiirtoHOJKS-kaavake

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.