Liikkuvat palvelut oppimisen ja työllistymisen väylänä

Projektin tavoitteena oli kehittää pienimuotoisia ja ketteriä ratkaisuja kotiin vietäviin palveluihin ja lisätä palveluntarjoajia. Liikkuvia palveluja ovat esimerkiksi kyyditys- ja asiointipalvelut, yhden palvelun autopalvelut sekä monipalveluautot. Tavoitteena oli edistää vajaakuntoisten työllistymistä kehittämällä ja pilotoimalla uusi oppilaitosten yhteinen toimintamuoto. Lisäksi projektissa toteutettiin selvitys Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. Selvityksessä nousi esiin uudella tavalla harvaan asuttujen alueiden palvelujen haasteet ja yleisemminkin maakunnan tulevaisuuden ja ikärakenteen muutoksen mutkikkuus.

Luovin opiskelijoita osallistui liikkuvien palvelujen toteutukseen kotityö- ja kiinteistöpalveluiden, liiketalouden sekä kuljetuslogistiikan koulutuksista. Syksyn 2014 pilotointijaksolla asiakaskohteita oli kymmenen, joista kaksi oli rivi- tai kerrostalokohdetta ja loput kahdeksan omakotitalokohteita. Työtehtävät kohteissa muodostuivat asiakkaiden tarpeiden ja heille tarjottujen palvelujen suhteen. Palvelut olivat
– kodin pienet viikoittaiset siivoustehtävät; imurointia ja pölyjen pyyhintää kodinhuoltajien avustuksella
– talonmiespalvelut; piha-alueiden hoito, haravointi ja lumityöt kiinteistönhoitajien tekemänä
– asiointipalvelut; ostoskeräilyt ja tavaroiden kotiinkuljetus sekä tavarasiirrot liiketalouden opiskelijoiden suorittamana.

Tavoitteena oli opiskelijoiden yhteistoimintana asiakkaiden kotona, jota lähdettiin suunnittelemaan ammattikorkeakoulun ja Luovin opiskelijoiden työpariajatteluna. Työskentelyssä työskenneltiin asiakaskohteessa siten, että kumpikin toimi omalla osaamisalueellaan mahdollisimman itsenäisesti. Ohjaustilanteissa ammattikorkeakoulun opiskelija toimi työskentelyä ohjaavana osapuolena.

Liikkuvien palvelujen toteutus jatkui kevään 2015 aikana. Opettajien tehtävänä oli työtehtävien sitominen koulutusalojensa opetussuunnitelmiin ja niiden työtehtäviin l. työtehtävien opinnollistaminen. Samalla tätä mukanaoloa sekä seurantaa käytettiin osaamisen kehittämisen ja havainnoinnin työvälineenä sekä opiskelijan työskentelyn arviointivälineenä.

Projekti toteutettiin ESR-rahoituksella 1.4.2014-30.4.2015 ja sitä hallinnoi Karelia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan keskus. Keskeisenä kumppanina toimii Joensuun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, jonka jäsenkunnasta pilottiin osallistuvat asiakkaat valikoituvat.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.