Luovimalla verkkoon

Projektin tavoitteena on kehittää opetukseen uusia toimintatapoja, jotka hyödyntävät tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia.

Projektissa etsitään erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuva portfolio-työkalun käyttöliittymä ja testataan sosiaalisen median soveltuvuutta erityisopetukseen. Portfolio- työskentelyssä käytetään tablet-laitteita, joiden soveltuvuutta erityisopetuksessa testataan laatien samalla niiden käytölle selkeät toimintamallit ja ohjeet.

Projektin tavoitteena on myös mahdollistaa opiskelijoille uusia kokemuksia sosiaalisen median maailmasta. Toiminnassa pyritään lisäämään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta osana oppimista, ja laaditaan uutta sisältöä valmentava I:n Arkielämän taidot -oppiainekokonaisuuteen.

Projekti toteutetaan 1.9.2011- 31.12.2012 välisenä aikana ja sen rahoittaa Opetushallitus. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppanina toimii Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Projektin verkostoviestintä suoritetaan hankefoorumilla http://www.opefoorumi.fi. Tavoitteena on, että hankkeen tulokset ovat kaikkien keskeisten erityisopetuksen toimijoiden saatavilla ja hyödynnettävissä.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.