Maahanmuuttajien S2-kielen opetuksen kehittämishanke

Maahanmuuttajien S2-kielen opetuksen kehittämishanke oli Ammattiopisto Luovin koordinoima projekti, joka toteutettiin ajalla 1.12.2005-31.12.2007. Projekti toteutettiin Opetushallituksen myöntämällä osarahoituksella

Tavoite

Hankkeen päätavoitteena oli maahanmuuttajien S2-kielen opetuksen kehittäminen toisella asteella oppilaitosyhteistyönä.

Kohderyhmä

Hankkeessa ensisijaisena kohderyhmänä olivat Ammattiopisto Luovissa ja Oulun seudun ammattiopistossa sekä muissa Oulun seudun ammatillisissa oppilaitoksissa (Oulun Palvelualan Opisto ja Oulun Diakoniaopisto) opiskelevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.

Painopistealueet

Vuonna 2006 hankkeen painopistealueita olivat:
• S2-kielen opetusryhmän perustaminen maahanmuuttajaopiskelijoille
• S2-kielen oppimateriaalin ja eriyttävien tehtävien laatiminen maahanmuuttajakoulutuksen tarpeisiin
• Selkokielisen oppimateriaalin laatiminen maahanmuuttajaopiskelijoiden opetuksen tarpeisiin

Vuonna 2007 hankkeen painopistealueita olivat:
• S2-kielen opetuksen toteutus/uusien alueellisten S2-kielen opetusryhmien perustaminen Oulun seudulla oppilaitosyhteistyönä
• Erityisopetuksen menetelmien hyödyntäminen maahanmuuttajien opetuksessa (esim. opetuksen henkilökohtaistaminen, yksilöllisten koulutuspolkujen suunnittelu)
• Paikallisen S2-kielen opetussuunnitelman kehittäminen
• S2-kielen opetuksen valmiudet omaavien opettajien määrän lisääminen oppilaitoksessa ammatillisella täydennyskoulutuksella
• Word -tekstinkäsittelyn verkkokurssin pilotoinnin jatkaminen ja selkokielisen selainkäytön verkkokurssin pilotointi
• Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja materiaalien levittäminen oppilaitosyhteistyössä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Yhteistyö

Ammattiopisto Luovin yhteistyökumppaneina projektissa olivat Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikkö, Oulun kaupungin opetusvirasto/Heinätorin koulu sekä Oulun maahanmuuttajakoulutuksen resurssirengas. Yhteistyötahoina resurssirenkaassa toimivat Oulun kaupungin opetustoimi/perusopetus, maahanmuuttajien lisäopetus (ammattikymppiluokat), ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestäjät Oulun seudulla ja Oulun seudun ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

Tuloksia

Hankkeen tuloksia vuonna 2006 olivat:
• Maahanmuuttajien S2-kielen opetuksen toimintamallit
• S2-kielen opetuksen järjestäminen Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyössä
• S2-kielen opetuksen järjestäminen Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen ja Heinätorin koulun lisäopetusluokan yhteistyössä
• Selkokielinen oppimateriaali
• Word testinkäsittelyn verkkokurssi
• Selkoselain verkkokurssi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.