Metka 2

Projektissa jatkettiin Metka-projektissa aloitettuja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen. Projekti jakautui kolmeen osaan, joista A- ja B-osa olivat kaikkien osatoteuttajien yhteisiä ja C-osa oppilaitoskohtainen osa, jonka tavoitteet ja sisällöt vaihtelivat oppilaitoskohtaisesti.

A-osassa kehittiin oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä levittää oppilaitoksesta toiseen siirtyvien nivelvaiheen ohjauksen hyviä käytäntöjä. Oppilaitos-työpajayhteistyön tiivistämiseksi toteutettiin seuraavat toimenpiteet:
• kartoittiin opintokokonaisuudet ja ammattiosaamisen näytöt, joita opiskelijoiden on mahdollista suorittaa työpajoilla sekä opintokokonaisuudet, joita työpajanuoret voivat suorittaa oppilaitoksissa
• tarkennettiin levähdysjaksoyhteistyön sekä työpajoilla suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen käytänteitä
• toteutettiin oppilaitosten opettajien tutustumisia työpajoihin ja pajaohjaajien tutustumisia oppilaitoksiin
• koulutettiin opettajia ja työpajaohjaajia aiemmassa METKA-hankkeessa luodun osaamistodistuksen käyttöön osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
• liitettiin työpajayhteistyöhön nivelvaiheyhteistyö mm. peruskoulujen opinto-ohjaajien työpajavierailujen muodossa.

B-osassa

– jatkettiin ja kehitettiin edelleen matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelua, Avitus-chattia, sekä tiedotettiin sen tavoitteista ja tuloksista. Arvioitiin Avitus-palvelua saatujen kokemusten ja käyttäjätilastojen perusteella sekä kehitetään palvelua tulosten perusteella. (Luovi ei osallistunut Avitus-chattiin.)
– otettiin käyttöön chat-työkalu Oulun seudun ammatillisten oppilaitosten uutena ohjauspalveluna yhteishaun yhteyteen. Nuori voi kysyä ammatilliseen oppilaitokseen hakeutumisesta livechatissa päivystysvuorossa olevalta opinto-ohjaajalta tai lähettää kysymyksen nettilomakkeen kautta koulutusala-kohtaisesti tietylle opolle
–  kehitettiin toimintamalli (VirtuaaliVartti), jonka kautta perusopetuksen opinto-ohjaajat voivat varata ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan verkon kautta perusopetuksen opinto-ohjauksen tunnille tai mahdollisuuden seurata ammatillisten opintojen opetusta.

C-osassa Luovi jatkoi Metka-projektissa tuotettujen menetelmien ja työvälineiden pilotointia, arviointia, jatkokehittämistä ja levittämistä Luovi-tasoisesti. Menetelmät ja työvälineet ovat:
1. Luovin opiskeluhyvinvointimalli
2. Riskitekijöiden arviointi Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä
3. HOJKS-neuvottelumalli
4. ErTu-muistiomalli
5. Toimintamali joustavasti opintonsa aloittaville opiskelijoille
6. Toimintakaaviot keskeyttämisissä ja eroamisissa

Metka 2 -projekti toteutettiin 3.9.2013-31.12.2014 Opetushallituksen rahoituksella ja sitä hallinnoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Osao. Kumppaneita olivat Luovin lisäksi Oulun seudun palvelualan opisto ja Oulun diakoniaopisto.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.