Metka

Projektin tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen kehittämällä
• opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivia ja yksilöllisiä toimintamalleja
• pedagogisia ratkaisuja ja opetusjärjestelyjen joustavuutta yksilöllisten opintopolkujen ja työn ohella tapahtuvan opiskelun mahdollistamiseksi
• koko tutkinnon suorittamista palvelevia pedagogisia ratkaisuja, ohjauskäytänteitä ja toimintamalleja silloin, kun tutkintoa suoritetaan osissa
• aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja hyväksilukemista.

Projekti jakautui kolmeen osaan, joista A- ja B-osa ovat kaikkien osatoteuttajien yhteisiä ja C-osa oppilaitoskohtainen.

A-osan tavoitteena oli tiivistää Oulun seudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä mm. parantamalla opiskelijoiden joustavampaa siirtymistä oppilaitosten välillä. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös muiden Oulun seudun toimijoiden, kuten Oulun kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. A-osassa laadittiin vapaasti valittava, työpajoilla suoritettava tutkinnon osa, joka hyväksi luetaan opintoihin, kun nuori siirtyy ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan. Oppilaitokset suunnittelivat pajojen kanssa myös osaamistodistuksen, jonka avulla oppilaitoksissa voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja tunnustaa nuorten työpajoilla hankkimaa osaamista.

B-osan tavoitteena oli kehittää Oulun seudulle opinto-ohjauksen, opiskelijahuollon ja opiskelijaterveydenhuollon yksilöllisempiä, ”matalamman kynnyksen” ohjauspalveluja tukemaan nuorten hyvinvointia. B-osassa kehitettiin toimintamallia, jossa tarjotaan päivystystyyppisesti keskustelumahdollisuutta eri asiantuntijoiden kanssa internetissä chat-palvelun kautta.

C-osassa Luovin tavoitteena oli kartoittaa, arvioida ja edelleen kehittää valmentavasta koulutuksesta tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtyvien opiskelijoiden nivelvaihetta ja keinoja opiskelijan tukemiseen ja motivoimiseen jo valmentavan koulutuksen aikana. Lisäksi tavoitteena oli kehittää tehostettu ohjauksen ja tuen malli keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden opiskelun tukemiseen, opiskelijan sitouttamiseen opintojen jatkamiseen sekä keskeyttämisen ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen toimintamalli. C-osan tuloksena syntyi:

1. Joustavasti / kesken vuoden / valmentavasta tutkintotavoitteiseen aloittavien / siirtyvien opiskelijoiden opintojen aloittamismalli
2. OHR-työskentelymalli
3. HOJKS-neuvottelumalli (varhaisen välittämisen selkiyttäminen)
4. OHR-kokouksen valmistautumismalli
5. Koottuja hyviä käytänteitä opetuksen puolelta, esimerkiksi opiskelijan kohtaaminen, pedagogisia ratkaisuja jne.
6. Opinnäytetyöt opiskelukuntoisuudesta ja ammatillisesta oppilaitoksesta kesken vuotta siirtyneistä opiskelijoista.
7. Opetustarjottimen kehittämisen aloittaminen pienimuotoisesti.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.