Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa

Mun reitti -projektissa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle uusia työkaluja ja toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseen ja opintojen jälkeiseen jatkosijoittumiseen. Mun reitin yksi keskeisimmästä tavoitteista on opiskelijan voimaantumisen mahdollistaminen tavallisessa arjessa ja etenkin opiskelun kriittisissä pisteissä.

”Olen oman elämäni sankari!  Mielipiteeni on tärkeä! Olen ainutlaatuinen!”

Omien taitojen tunnistaminen ja onnistumisen kokemukset siivittävät nuorta kohti työelämässäkin vaadittavaa itsenäisyyytä ja ammatillista kasvua. Lisäksi projektin tavoitteena on vahvistaa voimaantumisen tukirakenteita ja moniammatillista yhteistyötä opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.

”Hyvinvointi lähtee minusta! Muutos alkaa pienistä asioista!”

Projektissa on kehitetty toiminta- ja työkykyä vahvistava valmennusohjelma, jonka perustana on hollantilainen dialogiseen ohjaustyöhön pohjautuva voimaantumisen itsearviointimenetelmä. Menetelmän avulla opiskelija pääsee arvioimaan omaa voimaantumisen tasoaan ja valmentautumisen tarvettaan.

”Unelmissa on voimaa! Yhdessä olemme enemmän!”

Valmennusohjelma rakentuu opiskelijan toimintakykyä tukevista yksilö- ja ryhmäharjoituksista, arjentaitoja ja itsetuntemusta vahvistavista ATTO-opinnoista sekä työhönvalmennuksesta. Valmennusohjelman tavoitteet, toteutus ja arviointi laaditaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja ne kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Mun reitti -projekti toteutetaan 1.3.2009–30.6.2012 välisenä aikana ja se kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Opetushallituksen hallinnoimaan kehittämisohjelmaan Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi ja sen yhteistyökumppaneita ovat Työterveyslaitos, WinNova, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry ja Oulun alueen ohjaavat, kuntouttavat ja työllistävät tahot.

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.