Voimaantumisen itsearviointi Vrij Baan

MunReitti-hankkeessa on otettu käyttöön Hollannissa kehitetty voimaantumisen itsearviointityökalu, jonka avulla opiskelija voi arvioida omaa voimaantumisen tasoaan.

Voimaantumisen itsearviointimenetelmässä (Vrij Baan) voimaantuminen on jaettu kuuteen osa-alueeseen (itsemääräämisoikeus, myönteinen minäkuva, yhteisöllisyys, merkityksen kokeminen, vaikuttavuus, osaaminen) Voimaantumisen itsearvioinnissa opiskelija vastaa sähköisessä muodossa olevaan kysymyskaavakkeistoon, jossa on 60 voimaantumisen kokemusta testaavaa kysymystä. Vastaaja arvioi kunkin kysymyksen kohdalla omaa tämänhetkistä kokemustaan ja ajattelutapaansa. Arviointiohjelma laatii vastausten pohjalta vastaajan voimaantumisproiilin, joka osoittaa voimaantumisen tason jokaisen osa-alueen kohdalla.

Voimaantumisen itsearviointi auttaa tarkastelemaan omia toimintatapoja ja kokemuksia, arvoja sekä muita itselle merkittäviä asioita. Tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen lisääntyminen, sekä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien toimijoiden opiskelijatuntemuksen lisääntyminen.

Itsearviointi on myös lähtökohtana yksilöllisen opetuksen suunnittelussa. Voimaantumisen arvioinnissa tunnistetaan opiskelua edistäviä sekä mahdollisesti opiskelua estäviä tekijöitä omassa elämässä.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.