Näyttöjen toimeenpano 3

Näyttöjen toimeenpano 3 -projekti on jatkoa aikaisemmalle ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon kehittämistyölle. Projektin tavoitteena on oppimistulostetietojen (AMOP) arvioinnin hyödyntäminen erityisopiskelijoiden näyttöjen toimeenpanossa, opiskelijan ohjauksessa ja tukemisessa sekä opiskelijan arvioinnin kehittämisessä. Lisäksi arvioidaan, mitä muita seuranta-, palaute- ja arviointimekanismeja mahdollisesti tarvitaan.

Projektin aikana
• käydään läpi oppimistulostietojen tulokset ja johdetaan niistä mahdolliset kehittämisen kohteet erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanossa
• määritetään näyttöjen mukauttamisen menetelmiä ammatillisessa erityisopetuksessa
• määritetään näyttöihin liittyvää ohjaus- ja tukitoimien ammatillisessa erityisopetuksessa
• vakiinnutetaan erityisopiskelijoiden näyttöjen toimeenpanoon liittyvät käytänteet koskemaan kaikkia tutkintoja vuodesta 2012 alkaen.

Kehittämistyö suunnataan niihin tutkintoihin, joista oppimistulostietojen keruu tehdään vuosina 2010- 2013: liiketalouden, kotityö- ja puhdistuspalvelualan sekä käsi- taideteollisuusalan tutkinnot. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä ammattiopiston näyttötoimielimen kanssa. Kehittämistyön tuloksia levitetään ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston kautta.

Projekti toteutettiin 1.9.2011- 31.12.2012 välisenä aikana ja sen rahoitti Opetushallitus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.