NET2 – Nivelvaiheessa erityistä tukea

NET2-projekti jatkaa NET-projektissa aloitettua koko opetustoimelle suunnattua täydennyskoulutuskokonaisuutta, jossa kehitetään edelleen nivelvaiheyhteistyötä ja yhteisöllistä työskentelykulttuuria sekä oppilaitosten ja kouluasteiden välillä että oppilaitosten sisällä.

Tavoitteena on kehittää ja parantaa tiedonvälitykseen liittyviä käytäntöjä ja syventää moniammatillista yhteistyötä ja esim. opinto-ohjaajien ja erityisopettajien konsultoivaa työroolia. Tavoitteena on oppilaitoksissa tapahtuva toimintamallin muutos yksilökeskeisestä kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Projektin keskeisiä sisältöjä ovat nivelvaiheisiin ja opintojen loppuunsaattamiseen liittyvä osaaminen, joustavien opintopolkujen tukeminen ja opintojen läpäisy sekä ohjauksen kehittäminen erityisesti opintojen nivelvaiheissa. Teemoja ovat myös varhainen tuki ja ongelmiin puuttuminen sekä perheiden tukeminen ja osallisuuden lisääminen kouluyhteisön kehittämisessä kohti yhteisöllistä oppimis- ja opiskeluympäristöä.

NET2-projektissa toteutetaan koulutuskokonaisuus, josta osallistuja valitsee osiot omien/organisaationsa tarpeiden perusteella:

  • Yleinen osio, 3 op, koostuu valtakunnallisista Erkkaa verkossa –luennoista ja alueellisista lähipäivistä sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja verkkotyöskentelystä
  • Syventävä osio, 2 op., koostuu verkkokoulutuksista ja Job Shadowing –tutustumispäivistä sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja verkkotyöskentelystä
  • Alueellinen osio, 2 op., sisältää alueellista prosessikonsultaatiota organisaatioiden nivelvaiheohjauksen ja erityisopetuksen kehittämiseen sekä siihen liittyvä kehittämistehtävä. yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Kouluttajina toimivat mm. Ammattiopisto Luovin, Oulun yliopiston sekä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat.

Koulutuskokonaisuus käynnistyy syksyllä 2015 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa luovi.fi/asiantuntijapalvelut

NET2 – Nivelvaiheessa erityistä ohjausta -projekti toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella 1.4.2015-31.12.2016 välisenä aikana.

http://netblogi.wordpress.com

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.