OHO Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö

Projektin tavoitteena oli

 • edistää tasavertaisten opiskeluhuollon palveluiden ja laadun kehittymistä yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa
 • tukea opiskelijoita siten, että he edistyvät opinnoissaan, kokevat kuuluvansa opiskeluyhteisöön, valmistuvat ja löytävät paikkansa työelämässä
 • edistää varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien toimintatapojen vahvistumista oppilaitoksissa nostamalla opiskelijat aktiiviseksi toimijaksi osana oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toiminnan suunnittelua ja toteutusta varmistamalla heidän osallisuutensa rakenteellisesti ja hyödyntämällä laaja-alaisesti heidän osaamistaan
 • kehittää opettajien ja koko henkilöstön valmiuksia osallistua yhteisöllisen toimintakulttuurin toteuttamiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin varhaiseen tukemiseen
 • Projektin kohderyhminä olivat projektiin osallistuvien oppilaitosten opiskelijat sekä projektiin osallistuvissa oppilaitoksissa työskentelevät työntekijät. Kolmantena keskeisenä kohderyhmänä olivat hankeoppilaitosten johto, esimiehet ja koulutuksenjärjestäjän edustajat.

Projektin tuloksena

 • opiskelijat osallistuivat oppilaitosten opiskeluhuollon suunnitelmien toteuttamiseen arjessa
 • oppilaitoksen eri yksiköille luotiin yhteisten toimintatapojen periaatteet.
 • syntyi malli opiskelijoiden hyvinvointitoiminnan rakentumisesta osaksi oppilaitosten toiminnan kokonaisuutta
 • oppilaitosten opiskeluhuollon suunnitelmat päivitettiin vastaamaan arviointituloksia
 • oppilaitoksiin luotiin toiminnan johtamista tukevat materiaalit tai ohjausjärjestelmät (opiskelijahyvinvoinnin käsikirja, IMS, QPR tms)
 • tuotettiin virikemateriaalikokonaisuus yhteisöllisen hyvinvointityön toteuttamiseksi.

Projekti toteutettiin 24.6.2014-31.12.2015 Opetushallituksen rahoituksella. Projektia koordinoi Validia ammattiopisto ja yhteistyökumppaneina toimivat Luovin lisäksi Bovallius-ammattiopisto, Helsingin diakoniaopisto, Hyria, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Seurakuntaopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.