Opequal – projekti

Projektin tavoitteena oli uusien ohjauksellisten ja koulutuksellisten toimintamallien kehittäminen sekä ammatillisten pätevyyksien hankkiminen. Tavoitteena oli myös monialaisen alueellisen yhteistoimintaverkon rakentaminen tukemaan nuorten osallistumista sekä verkon toiminnallistaminen verkostokoordinaattorien tekemän verkostotyön ja yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan avulla. Kohdistettiin tavoite keskeyttämisten vähentämisen ja koulutuksen hakeutumisprosessin nopeuttamiseen. Nämä valtakunnalliset tavoitteet sovellettiin paikalliselle tasolle, Oulussa esim. nuorten työpajatoimintaan.

Projektissa kehitettiin työpajojen ja oppilaitosten yhteistyön mallia (esim. tutkinnon suorittaminen työpajalla), jota mallinnettiin nuoren tuetussa ohjauspolussa työpajalta ammatillisiin opintoihin. Syntyi toimintamalleja yhteistyössä työvoimanpalvelukeskuksen kanssa. Projektissa edelleen kehiteltiin tuetun oppisopimuksen toimintakäytäntöjä, mm. Avoryhmä-ammatinvalintaryhmä-toimintamalli. Syntyi Ura-passi sekä otettiin käyttöön lukitestit ja matematiikan lähtötasotestit (tarvittaessa). Koulutettiin ja perehdytettiin 43 työpajojen valmentajaa, opettajaa, opinto-ohjaajaa ja työ-voimaviranomaista. Kansainvälisen yhteistyön tuloksista julkaistiin käsikirja.

Projektissa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen varmistettiin siten, että työn toteuttamiseen sekä kehittämistyöhön varattaisiin jatkossakin riittävästi resursseja sekä kehitettäisiin edelleen työpajatoimintaa.  Projektin myötä eri toimijoiden välinen yhteistyö parani (esim. Luovi ja Heinätorinkoulu). Projektiin osallistuneiden nuorten työllistyminen ja opintoihin sitoutuminen paranivat sekä nuorten työelämään ja ammatilliseen koulutukseen sijoittuminen paranivat. Projekti vaikutti myös yksilöohjauksen toimintamallin syntyyn.

Projekti toteutettiin ajalla 2004–2008. Projektin toteuttaja oli Ammattiopisto Luovi.

Lisätietoja: projektipalvelupäällikkö Irene Konttinen, irene.konttinen(a)luovi.fi, puh. 040 319 3232

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.