Osaava 2 – osaava ammatillinen erityisopetus

Osaava 2 on jatkoa 31.12.2011 päättyneelle Osaava henkilöstö erityisopetuksessa -projektille. Projektin tavoitteena on kehittää ammatillisen erityisopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja ammattitaitoa sekä lisätä työhyvinvointia. Projektin ensisijaista kohderyhmää ovat yli 55-vuotiaat, määräaikaisessa työsuhteessa olevat ja harvoin koulutukseen osallistunut henkilöstö.

Projektin tarkoituksena on päivittää opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista, kehittää henkilöstön valmiuksia toimia erityisopetuksen asiantuntijakouluttajana ja konsulttina sekä lisätä oppilaitoksen työhyvinvointia ja yhteisten toimintatapojen tunnistamista ja kehittämistä oppilaitosten välisen verkostotyöskentelyn avulla.

Osaava 2 -projektissa jatketaan Osaava-projektissa aloitettuja toimenpiteitä, kuten työnohjausta, jonka avulla henkilöstö ottaa vastuuta omasta työhyvinvoinnistaan ja sen lisäämisestä. Uutena toimenpiteenä Osaava 2 -projektissa toteutetaan asiantuntijakouluttajakoulutusta, joka mahdollistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittymisen erityisopetuksen asiantuntijakouluttajana ja konsulttina. Oppilaitosverkoston kesken toteutetaan myös osaamisen vaihtoa erilaisiin oppimisympäristöihin ja hyviin toimintamalleihin liittyen. Luovi esittelee PP Office – ja Pikku Putiikki -oppimisympäristön ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus kansainvälisen SecondLife -oppimisympäristön. Lisäksi kevään aikana kuullaan luentoja autismista sekä mielen hyvinvoinnista.

Osaava 2 -projekti toteutetaan 1.9.2011–31.12.2012 välisenä aikana ja sen rahoittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto osana opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osaava-ohjelmaa. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneina toimivat Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.