Osaava 3 – osaavaksi erityisopetuksen verkostoksi

Osaava 3 – osaavaksi erityisopetuksen verkostoksi -projektissa toteutettiin projektiverkoston opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuja koulutuksia ja työnohjausta sekä kehitettiin uudenlaisia työskentelymuotoja henkilöstön osaamisen lisäämiseksi. Ajanmukaisen osaamisen kehittäminen lisää myös työntekijöiden työhyvinvointia.

Osaava 3 -projektissa
1. lisättiin opetushenkilöstön mentorointiosaamista ja kehitettiin verkoston vertaismentorointimalli. Vertaismentoroinnin avulla tuetaan opetushenkilöstön osaamisen vaihtoa, työmotivaatiota ja -hyvinvointia organisaation ja kumppanuusverkoston sisällä sekä asiantuntijapalveluiden kautta yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.
2. jatkettiin aiempien Osaava-projektien aikana aloitettuja työnohjausryhmiä ja aloitettiin uuusia työnohjausryhmiä myös luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla.
3. kehitettiin esimiesten työhyvinvoinnin johtamisen taitoja koulutuksen avulla.
4. toteutettiin työyhteisötaitoihin liittyvää koulutusta koko verkoston toimijoille.

Projekti toteutettiin 1.5.2012 – 31.12.2013 ja sitä koordinoi Ammattiopisto Luovi. Verkostokumppaneina toimivat Bovallius-ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus (IJKK) ja Keskuspuiston ammattiopisto. Yhteistyötä tehtiin myös Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksen, Osaava Verme -projektin ja Opelix-projektin kanssa. Projekti toteutettiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Osaava-rahoituksella.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.