Osaava 4 – työniloa osaamisesta

Osaava 4 –projekti oli jatkoa Osaava, Osaava 2 ja Osaava 3 –projekteille, joissa on toteutettu henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä vuodesta 2010 alkaen. Osaava 4 –projektissa kehittämistä jatkettiin kahdella osa-alueella: tietoyhteiskuntaosaamisen kehittäminen ja asiantuntijuuden kehittäminen.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksessa mahdollistaa yksilöllisen oppimispolun toteutumista. Osaava 4 -projektissa kehitettiin verkoston opetushenkilöstölle räätälöity tietotyötutkintokoulutus ja esimiehille tvt-osaamisen johtamisen koulutusohjelma. Koulutukset pilotoitiin projektin aikana.

Ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämisluvissa on erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävä, mikä tarkoittaa asiantuntijapalveluiden toteuttamista yleisille ammatillisille oppilaitoksille ja muille sidosryhmille. Projektin aikana laadittiin verkoston asiantuntijoille suunnattu, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä asiantuntijuuden kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmaan sisältyi vertaismentorointitoimintaa ja se koostui verkoston yhteisistä osioista sekä oppilaitoskohtaisista osioista. Kehittämisohjelma pilotoitiin projektin aikana.

Osaava 4 –projekti toteutettiin 1.3.2013-31.12.2014 ja sitä rahoitti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Osaava-avustuksella. Projektia hallinnoi ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppaneina ovat Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Bovallius-ammattiopisto ja Keskuspuiston ammattiopisto.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.