Osaava 6 – osaaminen kehittyy

Osaava 6 –projekti jatkaa vuonna 2009 aloitettua Osaava-projektien sarjaa, jossa tavoitteena on opetushenkilöstön ja esimiesten osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen.

Osaava 6 – osaaminen vakiintuu -projektissa jatketaan osaamisen kehittämistä sekä kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa. Projektissa keskitytään tieto- ja viestintäteknologiaosaamisen kehittämiseen, koska sen hyödyntämisessä osana ammatillista erityisopetusta yksilöllisten opintopolkujen toteutuksessa on selvitysten mukaan suurin osaamisvaje johtuen tieto- ja viestintäteknologian jatkuvasta nopeasta kehityksestä.

Osaava 6 -projektissa osaamisen kehittämisen toimenpiteitä kohdennetaan TVT:tä vähän työssään käyttävän ja harvoin TVT-koulutuksiin osallistuvalle opetushenkilöstölle. Projektissa jatketaan verkostossa aiemmin kehitetyn TVT-tukihenkilömallin vakiinnuttamista oppilaitosten pysyväksi toimintamuodoksi siten, että opetushenkilöstölle suunnatun tieto- ja viestintäteknologian -koulutuksen käyneet henkilöt toimivat oppilaitoksissa ns. matalan kynnyksen TVT-tukihenkilöinä. Tukihenkilötoimintamallin vakiinnuttamiseksi projektissa kehitetään myös TVT-tukihenkilöille systemaattinen osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen toimintamalli, ja jatketaan TVT-tukihenkilöiden osaamisen kehittämistä.

Osaava 6 -projekti toteutetaan 8.5.2015-31.12.2016 välisenä aikana Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Osaava-rahoituksella. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppaneina ovat Ammatillisen erityisoppilaitosten (AMEO) verkoston jäsenistä Validia ammattiopisto (entinen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus) ja Bovallius-ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.