Osaava 7 – käytännöt elämään arjessa

Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO-verkosto) toteuttamissa Osaava-projekteissa edistettiin vuodesta 2010 lähtien opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointia kehittämällä henkilöstön pedagogista osaamista, osaamisen johtamisen käytäntöjä sekä muita työyhteisön hyvinvointia tukevia työskentelytapoja ja -menetelmiä.

Osaava 7 – käytännöt elämään arjessa -projektissa oli tavoitteena  jatkaa aiemmissa projekteissa kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa sekä kehittää henkilöstön osaamista.

Projekti kohdentui kahteen osa-alueeseen, jotka olivat:

  1. ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuuden kehittäminen sekä
  2. tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen liittyvä osaamisen kehittäminen.

Projektin tuloksena

  1. juurrutettiin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaosaamisen ja asiantuntijana toimimisen johtamisen, kehittämisen, laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen käytäntöjä verkoston oppilaitoksissa
  2. kehitettiin henkilöstön valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä (työntekijät, jotka eivät aiemmin ole toimineet asiantuntijoina) sekä vakiinnutettiin tapoja ylläpitää ja edelleen kehittää asiantuntijatehtävissä jo toimivan henkilöstön osaamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
  3. juurrutettiin tieto- ja viestintäteknologian osaamisen johtamisen rakenteita ja käytänteitä edistämällä projektiverkoston oppilaitosten oman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategista kehittämistä ja sen toimeenpanoa
  4. jatkettiin TVT-tukihenkilömallin ja TVT-tukihenkilöiden osaamisen kehittämistä ja hyvien käytänteiden jakamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
  5. kehitettiin opetus- ja opetuksen tukipalveluhenkilöstön TVT-osaamista luomalla edellytykset digitaalisten ratkaisujen pedagogiseen hyödyntämiseen sekä TVT:n monipuoliseen ja innovatiiviseen opetuskäyttöön.

Projekti toteutettiin 29.2.2016-2.6.2017 Osaava-rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppaneina olivat Validia Ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.