OSSI – oppisopimus

OSSI – Oppisopimusopiskelijat ja näytön arvioijat kiertoon -projektin tavoitteena oli lisätä oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista yrityksille ja kannustaa pienyrityksiä tarjoamaan oppisopimuspaikkoja. Tavoitteena oli muodostaa yrityksistä pilottiverkosto, jossa uutta oppisopimuskoulutuksen mallia sovellettaisiin. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli saada oppisopimusopiskelijat kiertoon eli opiskelija voisi suorittaa tutkinnon useammassa, vähintään kahdessa eri työpaikassa.

Projektissa toteutui mm. yrittäjien keskinäinen tutorointi. Oppisopimuskoulutuksen mallissa toteutettiin kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon valmistavaan koulutusta sekä suunniteltiin ja toteutettiin sosiaali- ja terveysalalle suunnattua yrittäjän ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Opiskelijoiden työpaikkaohjaajien oppisopimuskoulutukseen liittyvää tietoisuutta parannettiin ja osa työpaikkaohjaajista oli aktiivisesti mukana koulutuksen toteuttamisessa oppilaitoksessa (seminaarit, räätälöidyt koulutustilaisuudet, päätöstilaisuudet).

Projektissa luotua Help desk-mallia pyrittiin toteuttamaan henkilökunnan resurssien puitteissa. Projektin myötä uudistettiin työpaikkaohjaaja-koulutuksen sisältöä. Syntyi uusi koulutus: yrittäjän ammattitutkinto sosiaali- ja terveysalalle. Näin ollen oppilaitoksen verkostot nimenomaan sosiaali- ja terveyssektorilla vahvistuivat. Projekti on vaikuttanut mm. niin, että työssä olijat ovat ammattitaidon lisääntymisen myötä pystyneet varmentamaan omat työpaikkansa.

Projekti toteutettiin ajalla 1.5.2005 – 30.9.2007 ja sen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Oulun läänihallitus. Projektin toteuttaja oli Ammattiopisto Luovi.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.