Palautetta kaikilta

Projektin tavoitteena oli pilotoida Opetus- ja kulttuuriministeriön laatutyöryhmän kehitteillä olevaa laadunhallinnan ja jatkuvan parantamisen kriteeristöä siten, että projektikumppanit antavat työryhmälle palautetta kriteeristön soveltuvuudesta erityisoppilaitoksille.

Kriteeristö piloitiin Luovissa ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa (IJKK) keväällä 2014. Krieeristöstä ja sen soveltuvuudesta ammatilliseen erityisopetukseen, kriteeristön kehittämistarpeista ja itsearviointien toteuttamisesta keskusteltiin hankekumppaneiden tapaamisissa. Luovi ja IJKK antoivat palautteen Survette-kyselyn kautta ja lisäksi  toimitettiin yhteenveto hankekumppaneiden palautteesta sähköpostitse. Itsearvioinnin toteutus kuvattiin Survetten kautta annetuissa palautteissa. Sekä Luovissa että IJKK:ssa pilotoinnin kohteena myös ammatillisen erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät.

Projekti toteutettiin ajalla 18.12.2012–31.5.2014 ja sen rahoitti Opetushallitus. Ammattiopisto Luovin koordinoimassa projektissa yhteistyökumppaneita olivat Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Aitoon koulutuskeskus, Bovallius ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.